Ispitivanje stavova civilnog drustva u Srbiji – WeBER2.0

Beograd, 19.04.2022.

Iskoristite priliku i uzmite učešće u upitniku za organizacije civilnog društva u Srbiji. Vaše mišljenje je važno!

Cilj upitnika je da se stekne uvid u izazove sa kojima se organizacije civilnog društva u Srbiji suočavaju kada su u pitanju učešće u procesu kreiranja politika i donošenja odluka, pristup informacijama od javnog značaja, integritet u javnoj upravi, i pristupačnost usluga. Vaše učešće je stoga veoma značajno, kako u cilju adekvatnog zagovaranja za veće učešće civilnog društva u procesu donošenju odluka, tako i za viši nivo demokratičnosti i transparentnosti vlasti.

Upitniku možete pristupiti putem sledećeg linka: https://www.surveymonkey.com/r/6TG58XM.

U cilju neometanog otvaranja upitnika, preporučujemo pristup direktnim klikom na link, umesto kopiranja adrese upitnika u pretraživač. Pre popunjavanja upitnika, pažljivo pročitajte kratko uputstvo za popunjavanje, koje će se otvoriti na početku upitnika.

Za popunjavanje je potrebno oko 7 minutaRok za popunjavanje je 22. april 2022. godine.