Konkurs FRIDA Fonda za mlade feministkinje

Beograd, 28.04.2022.

Fond za mlade feministkinje je jedini fond predvođen mladima koji se fokusira isključivo na podršku globalnom aktivizmu mladih feministkinja za unapređenje pokreta i programa za društvenu pravdu.

FIRDA pruža fleksibilnu opštu finansijsku podršku za grassroots grupe predviđene mladim feministkinjama koje delaju u skladu sa prinicipima FIRDA Fonda. Grupe se mogu prijaviti za grant od $6,000 USD. Finansiranje putem ovih grantova je fleksibilno; može se iskoristiti u periodu od 12 meseci za opštu podršku i/ili projekte, sa mogućnošću obnavljanja saradnje. Ako ste se prijaviljivale/i ranije, a niste dobili sredstva, FIRDA Fond vas poziva da se prijavite ponovo. Ne morate biti zakonski registrovana organizacija kako biste se prijavile/i.

Osmi konkurs FIRDA Fonda otvoren je do 4. maja 2022.

Možete se prijaviti na jednom od navedenih jezika po izboru: arapskom, engleskom, francuskom, ruskom, španskom ili portugalskom. Ukoliko ne govorite tečno nijedan od ovih jezika, ali ipak želite da se prijavite, slobodno se poslužite bilo kojom onlajn opcijom za prevođenje kako biste se prijavile/i. Savršena gramatika nije kriterijum za selekciju u ovoj fazi. Za vuše informacija o Konkursu FIRDA Fonda, posetite njihovu internet stranicu.

Fleksibilna finansijska podrška FIRDA Fonda dodeljuje se grupama koje se fokusiraju na:

  • Poboljšanje života mladih žena, devojčica, trans i/ili interpolnih mladih osoba na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.
  • Inkluzivno organizovanje
  • Kolektivnu akciju i izgradnju feminističkog pokreta

Ne morate biti zakonski registrovana organizacija kako bi se prijavili.

Trebalo bi da razmislite o prijavi za sredstva FRIDA ako:

  • Vaše grupe ili kolektiv vode mlade žene, devojke, trans i/ili interseksualni mladi, starosti 30 i manje godina. Da biste se kvalifikovali za FRIDA grant, najmanje 70% članstva vaše organizacije moraju da budu žene, devojke, trans i/ili interseksualni mladi mlađi od 30 godina, a vođstvo u grupi i/ili pojedinci koji imaju moć donošenja odluka moraju da biti mlade žene, devojke, trans i/ili interseksualne omladine mlađe od 30 godina.
  • Vaša grupa, mreža ili kolektiv se nalaze u zapadnoj, istočnoj, južnoj, centralnoj Africi; Južna, Jugoistočna, Istočna Azija i Pacifik; Jugozapadna Azija i Severna Afrika, Latinska Amerika; Karibi i Centralna, Istočna Evropa i Centralna i Severna Azija.
  • Vaša grupa radi na poboljšanju života mladih žena, devojaka, trans i/ili interseksualnih mladih na lokalnom, nacionalnom, regionalnom ili međunarodnom nivou
  • Vi verujete i pokazujete inkluzivno organizovanje i kolektivnu akciju i izgradnju feminističkog pokreta.

Ovde možete pogledati aplikacioni paket na engleskom jeziku: https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2022/03/Frida-D1_EN_004.pdf 

Kako aplicirati, korak po korak: https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2022/03/How-to-Apply-English.pdf

Proces konkurisanja za podršku FIRDA Fonda u potpunosti se odvija putem interneta. FRIDA prepoznaje da grupe možda ne govore nijedan od FRIDA jezika, da imaju primetan i/ili neprimetan invaliditet ili možda imaju drugačije potrebe za pristupačnošću. Ako je to slučaj sa vašom grupom, možete se javiti na adresu applications@youngfeminist.fund.org