Priručnik #SkillMe

Naziv:  #Skill me

Autori: Gambiroža, V., Penić, B.

Izdavač: Mreža mladih Hrvatske

Godina: Zagreb, 2018.

Dragi čitatelji,

dobrodošli u #SkillMe priručnik! Ovaj priručnik namenjen je početnicima koji sprovode radionice za mlade u svakodnevnom radu a nastao je kao rezultat online treninga #SkillMe koji se sprovodio tokom 2018. godine. Kao takav, prepun je primera i ideja koje svako može koristiti u svom radu.

#SkillMe se sastoji od ukupno 5 modula kroz koje ćete se upoznati sa neformalnim obrazovanjem i koji će vam pomoći da osmislite i organizujete vaše radionice:

I Modul: ŠTA JE NEFORMALNO OBRAZOVANJE?

II Modul: METODE NEFORMALNOG OBRAZOVANJA

III Modul: KAKO PLANIRATI RADIONICU

IV: Modul: DIY TIME

V Modul: EVALUACIJA

Tags:


Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više