POŠALJITE NAM VEST

FORMULAR ZA OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA NA SAJTU
RESURSNOG CENTRA GRAĐANSKIH INICIJATIVA

Poštovani/a,
Sa zadovoljstvom ćemo podeliti informaciju o vašem događaju, projektnim aktivnostima, otvorenim konkursima i/ili bilo koju informaciju od značaja za rad civilnog društva.
Molimo vas da nam, prilikom slanja informacija, obavezno navedete elemente koji će nam pomoći da vašu vest postavimo na sajt.

    Kontakt: + 381 11 32 84 188 | Email: biljanar@gradjanske.org

    Novi Kalkulatori resurs centra

    Saznaj više