Korisni materijali

Da biste osmislili kvalitetan čas, potrebno je da imate literaturu i materijale na koje ćete moći da se oslonite i koji će vam služiti kao inspiracija. Zbog toga se u ovom delu nalaze različiti korisni materijali, od priručnika, čitanki i vodiča do zbirki radionica, tematskih tekstova i kratkih filmova. Svi materijali su u skladu sa nekom od nastavnih tema građanskog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama. Sigurni smo da ćete pronaći nešto što će vam pomoći i olakšati pripremu za čas, a na vama je da materijale izaberete, izvdvojite i prilagodite ih vašem načinu rada. Srećno!

Priručnici sa radionicama

Stručna literatura

Materijali po temama