KONTAKT

Građanske inicijative
Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji

Resurs centar Građanskih inicijativa, Kneza Miloša 4 • 11 000 Belgrade • t: +381 (0)11 3284 188 •
e-mail: civin@gradjanske.org