O NAMA

Građanske inicijative su udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje koje već 20 godina radi na osnaživanju građanskog društva kroz doprinos uspostavljanju i primeni vladavine prava i jačanja uticaja aktivnih građana i udruženja.

 

Zbog svog dugogodišnjeg iskustva i zalaganja za razvoj civilnog društva, Građanske inicijative su prepoznate od strane donatora, partnera i zajednice. Aktivnosti Programa za jačanje kapaciteta osmišljene su da podstaknu paralelni rad i sinergiju na jačanju kapaciteta OCD, institucija I pojedinaca/ki.

 

Od 2014. preuzeli smo ulogu Resursnog centar u okviru TACSO projekta (Technical Assistance for Civil Society organizations) u Srbiji. Nakon završetka TACSO projekta 2017. godine, nastavili smo da funkcionišemo kao Resursni centar u okviru kog prikupljamo, objavljujemo i distribuiramo informacije od značaja za rad OCD, svim raspoloživim kanalima komunikacije; dajemo savete i tehničku podršku; realizujemo treninge i seminare na različite teme; asistiramo u umrežavanju organizacija i redovno ažuriramo Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja.

 

Platforma Resursnog centra Građanskih incijativa, je mesto gde možete dobiti sve informacije koje su neophodne za dobro funkcionisanje i rad neformalnih grupa, udruženja građana i ostalih zaintersovanih aktera, kao i usluge i programe za izgradnju kapaciteta i javno zastupanje u Srbiji.
Programi i usluge Resursnog centra Građanskih incijativa oblikovani su tako da odgovore na realne potrebe civilnog društva i relevantnih aktera za njegov razvoj, kao i stalno istraživanje o novonastalim potrebama i mogućnostima za njihovo rešavanje.

 

Naša baza trening materijala, priručnika, video zapisa, korisnih linkova i literature će se u narednom periodu redovno ažurirati, te vas pozivamo da nas redovno pratite.

 

Tim Građanskih incijativa, Resursnog centra za sve organizacije civilnog društva u Srbiji.