Korišćenje sale u KLJP

Ko može da koristi prostor?

Prostor biblioteke Kuće ljudskih prava i demokratije dostupan je na korišćenje svim udruženjima građana, fondacijama, sindikatima i aktivnim neformalnim grupama koje imaju za cilj razvoj demokratije i građanske participacije, a koje ne narušavaju ljudska prava.
Takođe, korisnici/e prostora mogu biti i druge zainteresovane strane, nacionalne i lokalne vlasti i njihove institucije, mediji i donatori, ukoliko su njihove aktivnosti vezane za udruženja građana ili za okruženje u kome udruženja deluju.

Koje su karakteristike prostora?

Biblioteka je na raspolaganju od ponedeljka do petka u vremenskom intervalu od 09h-17h, a izuzetno, ukoliko je neophodno, mreže organizacija i koalicije mogu koristiti prostor i vikendom.
Opis biblioteke:

  • Kvadratura 61 m2
  • Klimatizovan prostor
  • 4 stola i više (u skladu sa dogovorom i raspoloživošću)
  • 20 stolica i više (u skladu sa dogovorom i raspoloživošću)
  • Toalet
  • Mala kuhinja

Prostor se nalazi u prizemlju i pristupačan je osobama sa invaliditetom.

Kako rezervisati prostor?

Zahtev za korišćenje biblioteke je potrebno popuniti u formularu. U polju koje se zove Oblast pitanja potrebno je označiti Ustupanje prostora za aktivnosti OCD.

 

 

U roku od 24h od trenutka slanja zahteva korisnik/ca dobija povratne informacije o dostupnosti biblioteke u traženom terminu. U slučaju da je bibilioteka u traženom terminu zauzeta, osoba koja je poslala zahtev dobija podatke o prvom slobodnom terminu u odnosu na traženi termin.

Prostor biblioteke se može koristiti radnim danima bez naknade, a iznajmljivanje vikendom se vrši po posebnim uslovima. Za više informacija o korišćenju biblioteke vikendom pošaljite upit na biblioteka@kucaljudskihprava.rs

Koje su obaveze korisnika/ca prostora?

Prostor treba ostaviti u istom stanju kakav je bio pre korišćenja. U suprotnom, korisnik/ca ima obavezu da nadoknadi štetu i gubi pravo na dalje korišćenje prostora.

Ostale informacije

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja vezanih za korišćenje prostora, možete nas kontaktirati na mail biblioteka@kucaljudskihprava.rs

Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više