Vesti

Želimo da vas informišemo o svim novinama i dešavanjima u sferi obrazovanja, a koja su u vezi sa građanskim vaspitanjem i obrazovanjem. Zakonske izmene, novi konkursi, pozivi za obuke, seminare i učešće na konferencijama i druga obaveštenja, nalaziće se u ovom delu. Ukoliko želite da unapredite svoja znanja i veštine, preporučujemo da redovno pratite ovaj segment platforme.