Poziv stručnim saradnicima pedagozima i psiholozima za prijavu na onlajn obuku “Unapređivanje rada sos savetnika za prijavu nasilja u školama”

Ministarstvo prosvete u saradnji za Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja organizuje onlajn obuku Unapređivanje rada sos savetnika za prijavu nasilja u školama.

Obuka je namenjena stručnim saradnicima pedagozima i psiholozima u osnovnim i srednjim školama i podrazumeva razumevanje procedura postupanja u različitim situacijama sumnje ili saznanja o situaciji nasilja.

Obuka je besplatna i akreditovana rešenjem ministra kao obuka od javnog interesa, a odvija se na platformi za učenje na daljinu ZUOVEdu.

Obuka traje tri nedelje u onlajn okruženju (24 sata/boda).

Početak realizacije obuke je 6.3.2023. godine.

Broj mesta je ograničen (61. učesnik)

Rok za prijavu zainteresovanih stručnih saradnika pedagoga i psihologa za obuku je nedelja, 26.2.2023. godine do 23:59 časova.

Klikom na link se prijavite za obuku.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više