• Sve
 • Biblioteka
 • Frontpage
 • Građansko vaspitanje
 • Izveštaji sa održanih obuka
 • Konkursi
 • NAJAVE/IZVEŠTAJI
 • Nekategorizovano
 • Priče koje inspirišu
 • Sajmovi
 • Slider
 • TEMATSKE SESIJE/TRENINZI
 • Vesti iz sektora
 • Video saveti

Naziv: Psihološke krizne intervencije u obrazovno - vaspitnim ustanovama  Autorke: Prof. dr Jelena Vlajković i Mr Ana Vlajković Godina izdanja: 2014.  Izdavač: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) der Bundesrepublik...

Godinama unazad, KOMS podstiče aktivno učešće mladih na lokalu, kao i saradnju mladih sa donosiocima odluka na svim nivoima. Iz različitih programa kojima smo podsticali aktivizam mladih na lokalu razvila se vizija o Odlučionicama, programu u okviru kog mladi dobijaju finansijsku i mentorsku podršku za sprovođenje...

Centar za zemljanu arhitekturu "earth&crafys" poziva sve mlade da se prijave na omladinsku razmenu o prirodnoj izgradnji i socijalnoj inkluziji, koja će se održati od 10. do 19. juna 2023. u selu Mošorin. Ova omladinska razmena okupiće 30 mladih iz Srbije, sa Kosova, iz Hrvatske, Crne...

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije pozivaju Vas na nacionalni naučni i stručni skup koji će se održati u okviru Susreta pedagoga sa temom „U potrazi za kvalitetnim obrazovanjem i vaspitanjem: izazovi i moguća rešenja“. Zbog velikog interesovanja,...

Fondacija Centar za demokratiju, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, organizuje debatu „Završili smo školu – šta ćemo za posao?“ (Šanse i izazovi za zapošljavanje mladih na tržištu rada u Srbiji). Debata će biti održana u utorak, 25. aprila 2023. godine od 18 do...

Naziv: Priručnik za mlade o rodno zasnovanom i partnerskom nasilju Autorke: Darija Stjepić i Ivan Subotić Godina izdanja: 2023. Izdavač: Krovna organizacija mladih Srbije         Krovna organizacija  mladih Srbije predstavila je rezultate istraživanja Mladi u medijskom ogledalu 2022! Mladi u medijskom ogledalu 2022 je šesto istraživanje, koje se realizuje od 2017. godine. Kao...

Naziv: Priručnik za mlade o rodno zasnovanom i partnerskom nasilju Autorke: Ivana Markulić i Majida Lubura Ćosić Godina izdanja: 2022. Izdavač: Krovna organizacija mladih Srbije         Ovaj priručnik je namenjen svim mladima koji žele da nauče kako da prepoznaju rodno zasnovano nasilje, odnosno nasilje u partner- skim odnosima mladih, ali i daje...

Udruženje za pomoć osobama sa autizmom “Bazi Mili” vas sa velikim zadovoljstvom, poziva na prvu manifestaciju “Plavi dani” koji će biti održana od 01-07.aprila 2023 godine. Ovo udruženje aktivno radi na stvaranju sigurnog i ohrabrujućeg okruženja za osobe sa invaliditetom, kao i za njihove porodice, a...

Alternativni centar za devojke izradio je i objavio kratkometražni film „Super devojčice“,  koji je usmeren na promociju rodno senzitivnog pristupa u obrazovanju. Film je inspirisan potrebom da se promoviše i podrži koncept jednakih šansi u obrazovanju kao i da se ukaže na specifične potrebe i položaj devojčica...

  Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), otvorila je poziv za obuku pod nazivom “Kako osigurati aktivno učešće mladih u organizacijama, klubovima i kancelarijama za mlade?”. Obuka je namenjena omladinskim radnicima i radnicama koji su aktivni u organizacijama civilnog društva (OCD) i osobama angažovanim u kancelarijama za mlade...

Danas, 21. marta, širom sveta se obeležava Međunarodni dan eliminacije rasne diskriminacije. Ovaj dan, 1966 godine, Generalna skupština Ujedinjenih Nacija proglasila je Međunarodnim danom eliminacije rasne diskriminacije, donevši Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, kao rezultat događaja koji su se dogodili 21. marta 1960....

Design for Change Srbija vas poziva da se pridružite projektu „Empowering youth through Design Thinking“, koji je podržan od strane Erazmus+ programa, a sprovode Ministarstvo Gozo sa Malte, World Net iz Italije i Vega omladinski centar iz Srbije. Projekat će trajati do avgusta 2024. godine i...

Javna rasprava  o izmenama Zakona o dualnom obrazovanju, biće održana se u periodu od 17. marta do 6. aprila 2023. godine. Ministarstvo prosvete i Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija na ovaj način pozivaju sve građane i stručnu javnost, da se upoznaju sa tekstom Nacrta...

Ministarstvo prosvete zajedno sa Memorial de la Shoah iz Pariza, za nastavnike organizuje trodnevnu Međunarodnu obuku o holokaustu – Holokaust kao polazna tačka, koja je počela danas. Na radionicama u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu, pored eksperata, učestvuje i 50 nastavnika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine...

Ove godine se, po četvrti put, održava konferencija pod nazivom Digitalno obrazovanje 2023. Sama konferencija će ovog puta biti održana u onlajn formatu 28. i 29. aprila 2023. godine. Konferencija ima za cilj da na jednom mestu okupi obrazovno-vaspitnu zajednicu, donosioce odluka, organizacije i kompanije. Kroz dvodnevni program uspostavlja se razmenu znanja, iskustava, izazova...

Novosadska novinarska škola poziva studente i studentkinje da se prijave na obuku iz oblasti medijske pismenosti. Dvodnevna obuka biće održana 23. i 24. marta 2023. godine u Novom Sadu, a uključuje oblasti analize medijskih sadržaja, kreiranja medijskog sadržaja, primene medijske pismenosti u nastavi, analizu izazova i...

U petak, 24. februara 2023. godine, održan je četvrti Dijalog mladih sa premijerkom Srbije. Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) kontinuirano organizuje dijaloge mladih sa institucijama na kojima pruža priliku mladima da direktno komuniciraju potrebe mladih u Srbiji ka donosiocima odluka, kao i da ponude predloge za...

Aplikacija DILEMA pruža priliku deci/učenicima za učenje i širenje znanja o higijeni i zdravim obrascima ponašanja. Aplikacija sadrži 10 zadataka koji kroz igroliku formu motivišu decu/učenike da uče o značaju održavanja lične i higijene okruženja radi unapređivanja zdravlja, dobrobiti i humanih uslova života. Zadaci su namenjeni...

Pedagoško društvo Srbije organizuje tribinu “Nastavnici – kreatori promena” VREME ODRŽAVANjA: 16.mart 2023. godine od 18 časova MESTO ODRŽAVANjA: Onlajn, preko zum aplikacije Tribina Nastavnici – kreatori promena je prepoznata kao oblik stručnog usavršavanja od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Skup koji organizuju ispunjava uslove predviđene...

Veće gradske opštine Obrenovac, na sednici održanoj dana 13. februara 2023. godine, donelo je ODLUKU O RASPISIVANjU KONKURSA ZA DODELU STUDENTSKIH NAGRADA NAJBOLjIM STUDENTIMA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI.  Gradska opština Obrenovac raspisuje konkurs za dodelu čak 50 studentskih novčanih nagrada najboljim studentima/ studentkinjama...

Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je danas da Vlada Srbije nastavlja da prepoznaje obrazovanje kao jedan od svojih apsolutnih prioriteta i izrazio zadovoljstvo rezultatima koji su u proteklom periodu postignuti u toj oblasti. Ružić koji je predsedavao sednici Međuministarskog saveta za praćenje i usmeravanje sprovođenja reforme...

Ministarstvo prosvete u saradnji za Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja organizuje onlajn obuku Unapređivanje rada sos savetnika za prijavu nasilja u školama. Obuka je namenjena stručnim saradnicima pedagozima i psiholozima u osnovnim i srednjim školama i podrazumeva razumevanje procedura postupanja u različitim situacijama sumnje ili...

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) kao organizacija civilnog društva koja se više od 12 godina bavi decentralizacijom i reformom izbornog sistema, kao i pružanjem podrške civilnom društvu, u okviru Programa izborne reforme, organizuje novu, petu po redu, „Školu političkog i izbornog sistema“ namenjenu je predstavnicima i...

Šta znači obrazovanje za društvene inovacije? Šta učenici/e mogu novo da nauče i šta je od tog znanja moguće primeniti u svakodnevnom životu? Kako nastavnici vide društvene inovacije, reći će nam sami nastavnici/e. Kidhub je pokrenuo inicijativu „Obrazovanje za društvene inovacije“, u kojoj su nastavnici/ce su...

Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine je proglasila 20. februar za Svetski dan socijalne pravde, pozivajući države članice da taj dan posvete promovisanju nacionalnih aktivnosti u skladu sa ciljevima Svetskog samita za društveni razvoj i da podrže napore međunarodne zajednice ka iskorenjivanju siromaštva, promociji veće...

Grad Užice i PIN sprovode program psihosocijalne podrške za mlade. Prema PIN-ovom istraživanju o mentalnom zdravlju u Srbiji, veliki broj ljudi sa teškoćama u domenu mentalnog zdravlja ne traži stručnu pomoć. Jedan od glavnih razloga za to je autostigma koja podrazumeva uverenja da je traženje stručne...

Na inicijativu Krovne organizacije mladih Srbije organizovan je sastanak saveza nadležnih za odabir omladinskog predstavnika i ministra zaduženog za mlade, Huseina Memića. Po prvi put su predstavnici mladih dobili priliku da razgovaraju o netransparentnom imenovanju omladinskog predstavnika, i obrazlože i dodatno argumentuju stav iznet u zvaničnom...

Na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, objavljen je “Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” broj 16/2022. OSNOVNA ŠKOLA PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i...

Prva godišnja konferencija o obrazovanju, koja je organizovana na inicijativu Kabineta predsednice Vlade, održana je 23. decembra u Palati „Srbija“. Konferencija je inicirana kako bi se sumirale urađene sistemske stvari koje omogućavaju da se bolje sagleda obrazovni sistem, ali i da se vidi šta je...

Radna grupa za prevenciju i sprečavanje nasilja u sistemu obrazovanja i vaspitanja definisala je listu zakonskih i podzakonskih akata koje je potrebno promeniti kako bi se primenile mere koje je usvojila ova radna grupa na sednici održanoj 20. decembra 2022. godine. Kako je navedeno, potrebno je...

U nedelju 18. decembra, održali smo online obuku Design for change (nivo 1) za nastavnike, nastavnice, edukatore i edukatorke, sturčne saradnike i saradnice, kao i sve zaposlene u školama i drugim obrazovnim institucijama, ovog puta sa posebnim osvrtom na mentalno zdravlje u školi. Prisutni su bili...

Zamenica Zaštitnika građana za prava deteta Jelena Stojanović izjavila je da se u Republici Srbiji zaštita dece od nasilja u školama uglavnom zasniva na reagovanju na nasilje i da škole često ne prepoznaju svoju ulogu u zaštiti dece i ocenila da prevencija predstavlja preduslov za...

Dvadeset pet mladih aktivista predstavljaće UNICEF na nacionalnim i internacionalnim događajima, promovisaće njegove vrednosti i ciljeve, i pomoći će u kreiranju relevantnih programa za decu i mlade. Omladinski odbor UNICEF-a sastoji se od mladih lidera koji poseduju dobre organizacione i zagovaračke veštine, interesovanje za unapređenje zajednice, kao...

Nova, četvrta, epizoda podkasta u kreaciji Psihološkog centra za mentalno zdravlje u zajednici Mental Hub, je tu! Ovog puta tema su društvene mreže kao sastavni deo svakodnevnog života, posebno mladih ljudi. Sagovornici ove epizode razgovaraju o tome na koji način mlade osobe koriste društvene mreže, koja je...

Obuka "JA MOGU (nivo 1)" o korišćenju metode Design for Change, namenjena je svim nastavnicima i nastavnicama, učiteljima i učiteljicama, stručnim saradnicima i saradnicama, edukatorima i edukatorkama. Obuka podrazumeva korišćenje alata za neformalnu edukaciju, interaktivne aktivnosti uz aktivnosti refleksije koje se kriju iza osnovnih postulata DFC metodologije....

Interesuju te klimatske promene, zdravlje mladih, kvalitetno obrazovanje i društvene (ne)jednakosti? Da li si čuo/la za ciljeve održivog razvoja? Da li znaš da postoji UN Agenda za održivi razvoj 2030? Da li znaš koja je uloga mladih u očuvanju prirodnih i kulturnih resursa? Šta...

Beogradski centar za ljudska prava poziva sve koje rade sa mladima na javnu radionicu "IDILIKUS: saga o jednakosti", koja će se održati 28. 11. sa početkom u 12 časova, u Prostoru Miljenko Dereta (Dobračina 55, Beograd). Ova radionica predstavlja pažljivo osmišljen edukativni i kreativni kurikulum za...

  Naziv: Pojmovnik rodno zasnovanog nasilja posredstvom tehnologije  Autori: Hristina Cvetinčanin Knežević Godina izdanja: 2022.         Rodno zasnovano nasilje počinjeno posredstvom tehnologije (engl. technology-facilitated gender-based violence, skr. TFGBV) pojava je relativno novijeg datuma, koja je pre trideset godina bila gotovo nezamisliva. Kako su informaciono-komunikacione tehnologije postajale sve zastupljenije u našim svakodnevnim životima,...

Naziv: Mentorstvo - vodič za nastavnike u školama Izdavač: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) Godina izdanja: 2022.     Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja objavio je novi priručnik por nazivom "Mentorstvo – Vodič za nastavnike u školama" Prve godine rada u školi za nastavnike pripravnike, kao i za...

Ministarstvo prosvete apeluje na sve roditelje da se obrate nadležnoj školskoj upravi i prosvetnoj inspekciji ukoliko smatraju da škola nije preduzela potrebne aktivnosti u zaštiti učenika od nasilja. Postupanje po propisanoj proceduri je jedini pravi put da se učeniku pruži podrška, da se učenik zaštiti i...

Novi podkast namenjen svim mladim osobama, ovog puta u kreaciji Psihološkog centra za mentalno zdravlje u zajednici Mental Hub, zvanično je dostupan! Podkast pod nazivom "Mladost L(j)udost" objavio je svoju premijernu epizodu. U prvoj epizodi, sagovornici će razgovarati o tome šta se događa početkom i tokom adolescencije, koje su...

Beogradska otvorena škola priredila je kratak tekst o mladima i njihovoj povezanosti za društvenim mrežama:   Društvene mreže i tehnologija mogu da nas otuđe od stvari koje nas čine zadovoljnim: vremena provedenog sa voljenima i izgradnje autentičnih ličnih odnosa, održavanja dobrog fizičkog zdravlja i prisustva običnim...

Portal Zoomer se već dve godine trudi da mladima prenese najbitnije lokalne i svetske teme, kroz negovanje političke i medijske pismenosti, demokratskih vrednosti i ljudskih prava. Vetar u leđa i znak da su na dobrm putu dokazuju regionalna nagrada za priču o inicijativi „Otvoreni Balkan“,...

Želiš da doprineseš razvoju svoje lokalne zajednice, ali ne znaš kako? Hoćeš da saznaš kako da pokreneš svoje okruženje za rešavanje problema sa kojima se svakodnevno susrećete? Želiš da budeš motivator i oslonac svojim sugrađanima u pokretanju lokalnih inicijativa? Ovo je poziv za tebe! Centar E8 traži baš ovakve...

Unija srednjoškolaca Srbije raspisala je poziv za prisustvo konferenciji #SuperPriča, uoči Međunarodnog dana srednjoškolaca i studenata, 17. novembra. Konferencija će biti organizovana na Dan srednjoškolaca i studentana,17. novembra, sa početkom u 11 časova, u Prostoru "Miljenko Dereta" u Beogradu. "Tokom konferencije biće predstavljeni rezultati ovogodišnjeg istraživanja o...

Platforma Podcast.rs predsatvlja jedno mesto na kom možete naći veliki broj epizoda različitih autora, na teme koje vas zanimaju. Neke od ponuđenih tema su: ekologija, mladi, svet, vesti, zdravlje. Slušajte na linku: https://podcast.rs/ Udruženje Podkast Podrška je osnovano 2019. godine u cilju promocije, razvoja i unapređenja podkast zajednice...

Poziv nastavnicima građanskog vaspitanja u osnovnoj školi na besplatnu onlajn obuku „Izazovi i dileme novih programa građanskog vaspitanja –razgovori sa stručnjacima“ Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Misija u Beogradu, organizuje tri onlajn obuke „Izazovi i dileme...

Centar za istraživanje i transparentnost i odgovornost (CRTA), uz podršku Misije OEBS u Srbiji, raspisuje Konkurs za polaznike i polaznice Škole parlamentarizma. Crtina Škola parlamentarizma nastoji da upozna studente, aktiviste, novinare i mlade predstavnike političkih partija sa strukturom i načinom rada Narodne skupštine Republike Srbije, kao...

UNICEF Srbija poziva sve mlade ljude i adolescente od 13 do 24 godine da se prijave za UPSHIFT trodnevnu radionicu na kojoj možete da otkrijete niz mogućih rešenja za društvene izazove.   Šta je UPSHIFT? UPSHIFT spaja društveno preduzetništvo, inovacije i timski rad. Ova metodologija osnažuje mlade ljude...

Centar za prava deteta održao je prvi u nizu dijaloga o pravima deteta „Srbija po meri deteta“ u Beogradu, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da adekvatno doprinose ispunjavanju obaveza Srbije u oblasti prava deteta“, koji finansijski podržava Misija OEBS-a u Srbiji. Dijalog je okupio predstavnike nadležnih institucija...

Design for Change Srbija organizuje 5. novembra obuku JA MOGU (nivo 1) za korišćenje metode Design for Change. Ova obuka namenjena je nastavnicima i nastavnicama, stručnim saradnicima i saradnicama, edukatorima i edukatorkama, učiteljima i učiteljicama, koji u 2023. godini žele da učestvuju u Školskom izazovu. Obuka...

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja(ZUOV), uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Misija u Beogradu, organizuje tri onlajn obuke „Ključni pojmovi novih programa građanskog vaspitanja u osnovnoj školi“ za nastavnike građanskog vaspitanja. Obuke su besplatne i realizuju se u šest susreta vikendom (subota...

Alternativni centar za devojke iz Kruševca, pokrenuo je kampanju Podrži Suepr devojčiče, u cilju prikupljanja sredstava za stipendije koje će biti dodeljene devojčicama uzrasta od 8 do 14 godina! Iz alternativnog centra za devojke se nadaju da će sakupiti dovoljno finansijskih sredstava od građana i građanki,...

  Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) odobrio je 4 stručna programa usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, među kojima je i program Građansko vaspitanje kao životna veština. U ulozi organizatora obuka naći će se Nacionalna asocijacija nastavnika i nastavnica Građanskog vaspitanja i saradnika (NAGVIS).  U...

Generalni sekretarijat Ujedinjenih Nacija saziva Samit o transformaciji obrazovanja (TES) za septembar 2022. godine u Njujorku! Ovaj samit nastoji da mobiliše političku ambiciju, akciju, rešenja i solidarnost za transformaciju obrazovanja. Međunarodne saradnje, poput Transforming Education Samita, imaju za cilj razvoj zajedničke vizije, posvećenosti i usklađivanja delovanja između...

Želiš da naučiš nešto novo i upoznaš aktiviste iz cele Srbije koji razmišljaju kao i ti? Misliš da u tvom kraju postoje problemi, želiš da bude više edukativnih i kulturnih sadržaja ili prostora i stipendija za mlade? Ovo je prilika da saznaš kako možeš dati...

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih, 12. avgusta 2022. godine, Krovna organizacija mladih Srbije tradicionalno je predstavila rezultate Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Srbiji za 2022. godinu. Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS, najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji, već šestu godinu...

Međunarodni dan mladih obeležava se svake godine 12. avgusta, a ove godine, Kancelarija za mlade Grada Beograda pripremila je posebnu manifestaciju na Kalemegdanskoj tvrđavi povodom Dana mladih 2022. Da bi čitava organizacija uspela, Kancelarija za mlade Grada Beograda raspisuje poziv za volontiranje u okviru obeležavanja ovog...

Volonterski centar Vojvodine organzuje regionalnu omladinsku razmenu „CLIMPATHY“ koja će se održati od 16. do 23. septembra u Planinarskom domu Stražilovo, na Fruškoj gori. Učesnici razmene će provesti osam dana u planinarskom domu i pokušati da se empatišu sa prirodom: pričaće se o razmerama klimatske krize,...

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade (Nacionalna KZM) sprovode postupak predlaganja omladinskog predstavnika ili predstavnice u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – RYCO), na osnovu Memoranduma...

U Beogradu, Kraljevu, Aranđelovcu i Nišu održane su završne radionice Mreže organizacija za decu Srbije u okviru projekta "Pokreni se" Na završnim radionicama je učestvovalo više od 90 dece iz navedenih gradova. Radionice su imale za cilj da se deca upoznaju sa Izveštajem sa održanih konsultacija...

Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava pokreće podkast Čuvaj me, koji u fokus stavlja zdravlje i zdravstvenu informisanost mladih i otvara prostor za sva pitanja i nedoumice. U narednih nekoliko meseci, kroz deset polučasovnih epizoda, govoriće o: reproduktivnom, seksualnom i mentalnom zdravlju, preporukama vezane za...

U ponedeljak 27. juna, u saradnji sa Građanskim inicijativama, organizovali smo prvu panel diskusiju "Naučene lekcije" o školskoj 2021/22 godini. Utiske o školskoj godini koja je iza nas, iz ugla institucija iznela je Eleonora Vlahović, savetnica za građansko vaspitanje Zavoda za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja. Eleonora...

Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu i NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara omladinskog rada u saradnji sa UNICEF-om sprovode istraživanje o različitim načinima učestvovanja mladih u društvenom životu. Potrebni su im ispitanici i ispitanice uzrasta između 15 i 25 godina koji su do...

Konkurs „Šta nam teško“ sprovode Mladi istraživači Srbije u partnerstvu sa Pokretom gorana Vojvodine, CeGraD-om iz Obrenovca, TIM 42 iz Leskovca, GM Optimist iz Gornjeg Milanovca uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. U prethodne tri godine je podržano 431 ŠtaNamTeško omladinskih volonterskih projekata u koje se uključilo...

CIVITAS BIH slavi svojih 25 godina rada! Civitas BiH se bavi stvaranjem obaveznog nastavnog sadržaja za osnovne i srednje škole. Prema njihovm proračunima, građansko vaspitanje u Bosni i Hercegovini pohađa oko 190 hiljada učenika godišnje. Pogledajte prikaz njihovog dugogodišnjeg rada, predstavljenog kroz kreativan video, na linku! U okviru...

Zanima te tema zdravlja mladih?  Smatraš da je zdravlje bitna tema i da bi o njoj trebalo da se govori više?  Imaš između 18 i 30 godina?  Voleo/la bi da daš svoj doprinos i učestvuješ u pisanju Povelje o zdravlju mladih? U tom slučaju Krovna organizacija mladih Srbije te poziva...

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 2017. godine organizuje projekat „Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama“, koji obuhvata izbor dva omladinska delegata u Ujedinjenim nacijama i njihov aktivan rad tokom mandata od jedne godine. Uz podršku Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije uspostavljen je...

  Prosvetni glasnik broj 05/2022-Kalendar rada za školsku 2022/23. godinu OSNOVNA ŠKOLA PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi SREDNjE STRUČNO OBRAZOVANjE PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim...

Design for change Srbija poziva nastavnike/ce viših razreda osnovnih i profesore/ke srednjih škola koji bi voleli da učestvuju u projektu pod nazivom „Stories that Matter“. Projekat podrazumeva obuku koja će se održati u Beogradu u periodu od 23. do 30. avgusta, a vezana za formiranje nove...

Građanske inicijative, u okviru programa za građansko vaspitanje, 27. juna sa početkom od 19h organizuju panel diskusiju “Naučene lekcije” u Prostoru “Miljenko Dereta”, Dobračina 55, Beograd. Panelistkinje će biti Eleonora Vlahović, savetnica ZUOV-a za građansko vaspitanje, Tatjana Matijaš, iz NAGVIS-a, i Milja Zdravković, koordinatorka za članstvo...

    Naziv: Ne govoru mržnje Izdavač: CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine Godina: 2020       Kancelarija za mlade Grada Beograda, u saradnji sa CEPORA – Centrom za pozitivan razvoj dece i omladine organizuje vršnjačke edukacije u Beogradu, za preventivno-edukativne kampanje. Ne govoru mržnje – je kampanja koja se...

Novi konkurs za Mlade evropske ambasadore (YEA) otvoren je za sve mlade od 18 do 29 godina sa Zapadnog Balkana. Mladi evropski ambasador je osoba koja sebe vidi kao komunikativnu, željnu da deli vrednosti na kojima počiva EU, učestvuje u projektima i događajima vezanim za EU integracije. Platforma Mladi...

                Udruženje Građanske inicijative, u saradnji sa Pedagoškim fakultetom u Jagodini, uz pomoć Eleonore Vlahović je tokom vikenda 28. i 29. maja 2022. godine organizovale još jednu obuku pod nazivom “Građansko vaspitanje u prvom ciklusu osnovne škole” u okviru inicijative "Za građansko u indeksu!". U obuci...

One World in School obuka o korišćenju dokumentarnog filma u nastavi za nastavnike i nastavnice iz Vranja, Bujanovca i Lebana, održana je 21. i 22. maja preko Zoom platforme. Na obuci su razmatrani različiti zanimljivi načini pristupu filmu kao sredstvu nastave, a obrađeni su i...

European Peer Training EPTO organizuje trening za mlade osobe uzrasta od 15 do 30 godina, o interkulturalnosti i antidiskriminaciji. Ovaj trening je usmeren na osvešćivanje stereotipa i predrasuda prema pripadnicima manjinskih grupa u odnosu na nacionalnu pripadnost, pol , seksualnu orijentaciju, smetnje u razvoju ili...

"Etikete nisu ono što nas određuje" rekao je alumnista Budi muško kluba Đorđe Trbojević u uvodnom času nove epizode serijala Nova Škola. Etiketiranje je nasilje. Nekad psihološko, nekad seksualno, a uvek socijalno nasilje. Kako ga prepoznati, prevenirati i protiv njega se boriti saznajemo uz pomoć svih...

Be The Change (BTC) je globalna platforma okupljanja Design for Change zajednice iz celog sveta i mladih superheroja koji žele da naprave promene u društvu! Be The Change neguje novu vrstu super moći: ljubaznost, empatija, hrabrost, samosvest i odgovornost čine jednog superheroja promena. Na ovim godišnjim okupljanjima, Design...

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS predstavlja savez udruženja koji čini preko 100 organizacija članica koje se bave zaštitom i promocijom prava deteta u Srbiji. Misija MODS-a je ostvarivanje prava, unapređenje položaja i poboljšanje kvaliteta života dece u Srbiji. U okviru projekta „Pokreni se“, koji je...

Obrazovni centar STEM sa Mrežom nastavnika „STEM zbornica“ i Udruženjem „KoHo pedagogija“, uz podršku velikog broja partnera organizuju Međunarodnu konferenciju pod nazivom „STEM kroz različite pristupe podučavanja“. Konferencija je namenjena vaspitačima, učiteljima i nastavnicima u osnovnoj i srednjoj školi. Na konferenciji vas očekuju: kvalitetne ideje odmah...

Novosadska novinarska škola (NNŠ) poziva učitelje, nastavnike i profesore u formalnom obrazovanju, kao i omladinske edukatore u neformalnom obrazovanju, da se prijave da učestvuju na dvodnevnom treningu o globalnom obrazovanju i medijskoj pismenosti i da nakon treninga kreiraju nastavni materijal za implementaciju principa globalnog obrazovanja...

Serijali predstavljaju nove i inovativne pristupe u realizaciji nastave koji donose korisne informacije i podstiču kritičko mišljenje na način koji je učenicima interesantan. Zato sa vama delimo novi serijal pod nazivom "Zvoni za medijsku pismenost", koji je kreirala Novosadska novinarska škola. Novosadska novinarska škola vam predstavlja...

Krovna organizacija mladih Srbije je u potrazi za svojim novim dopisnikom/ dopisnicom! Neophodna im je osoba koja voli da piše, koja je kreativna i koju privlače teme kojima se KOMS bavi. KOMS se bavi raznim temama poput rodne ravnopravnosti, mentalnog zdravlja, posla i studiranja, a od...

Unija srednjoškolaca Srbije organizuje Akademiju održivog razvoja 2.0 sa fokusom na nove teme nastoji da uvede novu (drugu) generaciju učesnika u teme održivog razvoja i globalizovanog društva. Kako je Akademija usmerena na ljudska prava i njihovu vezu sa ciljevima održivog razvoja, UNSS će predstaviti gostujuće predavače...

Design for Change Serbia je ove godine organizovao projekat pod heštegom #ecochallenge u kom su učenici 10 srednjih škola iz 10 različitih opština u Srbiji delili sa javnošću probleme svog školskog okruženja, ali su i na kreativan način prikazivali rešenja i realizovane akcije organizovane u...

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS predstavlja savez udruženja koji čini preko 100 organizacija članica koje se bave zaštitom i promocijom prava deteta u Srbiji. Misija MODS-a je ostvarivanje prava, unapređenje položaja i poboljšanje kvaliteta života dece u Srbiji. MODS trenutno sprovodi istraživanje, namenjeno deci...

Naziv: Tagged Priredile: Dr Ljiljana Bogavac i Dušica Popović Izdavač: Incest Trauma Centar- Beograd Godina: 2013 Ovaj priručnik namenjen je deci, adolescenkinjama i adolescentima, roditeljima i svim odraslim osobama koje brinu o deci i koje su posvećene da zasluže poverenje deteta, kao i zaposlenima u obrazovnju. Tiče se bezbednosti...

Better Together Srbija raspisao je konkurs za delegate srednjoškolce! Better Together kampanja posvećena je borbi protiv diskriminacije, i njen cilj je da pruži teorijsku i praktičnu potporu za uspešnu borbu protiv različitih vidova diskriminacije u zajednici. Konkurs je namenjen za sve koji: Imaju između 15 i...

Tim 42 organizuje sedmodnevni trening "Leskovac po meri mladih/ Youth tailored Leskovac". Trening je namenjen mladima (15-30) godina iz  Leskovca i okoline, a biće održan u Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima u periodu od 02. do 08. maja 2022. Ako si: Mlada osoba iz Leskovca...