Poziv za studente prava i političkih nauka na seminar o zaštiti izbeglica iz Ukrajine

Beogradski centar za ljudska prava, uz podršku kancelarije UNHCR-a u Beogradu, poziva zainteresovane studente prava i političkih nauka da se prijave za učešće na seminaru: Zaštita izbeglica iz Ukrajine iz perspektive međunarodnog humanitarnog prava, prava ljudskih prava i izbegličkog prava.

Događaj će se održati 29. juna 2023. godine od 11 do 15:30 časova na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Jove Ilića 165, slušaonica broj 6.

Međunarodni oružani sukob u Ukrajini prouzrokovao je veliku izbegličku krizu koja je pogodila Evropu. Prema podacima UNHCR-a, preko 8 miliona izbeglica iz Ukrajine nalazi se u Evropi, dok je skoro 6 miliona ljudi interno raseljeno. Po uzoru na države Evropske unije, Srbija je u martu 2022. godine, odlukom Vlade po prvi put aktivirala mehanizam privremene zaštite, sa ciljem da se izbeglicama iz Ukrajine omogući pojednostavljen postupak dobijanja međunarodne zaštite i pristup pravima.

Cilj ovog seminara je da studentima prava i političkih nauka pružimo priliku da prošire svoja znanja u oblasti zaštite izbeglica u međunarodnom pravu, naročito u kontekstu izbegličke krize izazvane međunarodnim oružanim sukobom u Ukrajini. Predavači na seminaru su eksperti iz različitih oblasti međunarodnog prava sa višegodišnjim iskustvom u radu sa studentima. Svim učesnicima seminara biće dodeljeni sertifikati.

Zbog ograničenog broja mesta, učešće na seminaru potvrdite do 28. juna 2023. godinepopunjavanjem ovog upitnika.

Za sve informacije u vezi sa seminarom obratite se na mejl adresu: petar@bgcentar.org.rs

Radni jezik biće srpski, osim prvog predavanja koje će biti održano na engleskom jeziku.

Agendu događaja pronađite klikom na link.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više