Analize i istraživanja

Svako ko se ozbiljno bavi nastavom građanskog vaspitanja bi trebalo da bude redovno informisan o istraživanjima u kojima se ispituju i analiziraju određeni aspekti i efekti ovog predmeta. U ovom delu možete pronaći relevantne evaluativne studije i druge stručne radove i istraživanja koja se bave različitim temama, poput kvaliteta kurikuluma, kompetencija nastavnika/ca, efekata nastave i slično. Ovakva literatura često sadrži preporuke i predloge za unapređenje oblasti koja je predmet istraživanja, koje vam dodatno mogu pomoći da unapredite vaš rad.