Građansko vaspitanje u osnovnim i srednjim školama u Srbiji – Evaluativna studija

Naziv: Građansko vaspitanje u osnovnim i srednjim školama u Srbiji – Evaluativna studija

Autori: dr Tamara Džamonja Ignjatović , dr Aleksandar Baucal, Radmila Radić Dudić

Godina: 2009.

U radu su prikazani rezultati evaluativne studije koja se odnosila na procenu efekata nastave iz Građanskog vaspitanja. Evaluacija je izvršena na reprezentativnom uzorku učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola u Srbiji. S obzirom da je proteklo osam godina od uvođenja ovog predmeta u
škole, ukazala se potreba za evaluacijom kvaliteta sadržaja i metoda nastave, kao i proverom njegovih efekata na nivo znanja i opšte političke kulture učenika. Osnovni cilj studije je bio da se na osnovu dobijenih rezultata formulišu empirijski zasnovane preporuke za dalje unapređenje programa i
načina njegove realizacije u školama u Srbiju.

Tags: