HELP DESK usluge Resurs centra

Pružanje Help desk usluga ima za cilj izgradnju unutrašnjih kapaciteta OCD, njihovih mreža, koalicija i platformi. Ciljna grupa za pružanje help desk usluga su sve OCD, sindikati, ali i neformalne grupe i građani koji pokreću inicijativu da se udruže ili samoorganizuju.

 

Sva pitanja možete poslati putem jednostavnog online formulara

[iframe url=”https://gradjanske.civicatalyst.org/hdformular#overlay-context=hdformular” frameborder=”0″ style=”overflow:hidden;width:100%” height=”2020px” width=”100%”]

Resurs centar pruža HD usluge i telefonom svakog radnog dana od 10 do 14h na brojeve telefona: