HELP DESK usluge Resurs centra

Pružanje Help desk usluga ima za cilj izgradnju unutrašnjih kapaciteta OCD, njihovih mreža, koalicija i platformi. Ciljna grupa za pružanje help desk usluga su sve OCD, sindikati, ali i neformalne grupe i građani koji pokreću inicijativu da se udruže ili samoorganizuju.

 

Sva pitanja možete poslati putem jednostavnog online formulara