Punoletstvo i zrelost građanskog vaspitanja: Evaluacija efekata

Naziv: Punoletstvo i zrelost građanskog vaspitanja: Evaluacija efekata

Autori : Aleksandar Baucal, Kaja Damnjanović, Tamara Džamonja Ignjatović, Zoran Pavlović

Godina: 2019.

Ova publikacija nastala je u okviru istraživanja koje su sprovele Građanske inicijative, uz podršku organizacije Civil Rights Defenders.

Pomenuto istraživanje nadovezuje se na evaluaciju predmeta građanskog vaspitanja koja je sprovedena 2009. godine. Skoro 10 godina kasnije, ponovljeno je istraživanje o ishodima izvođenja nastave građanskog vaspitanja i novi podaci su upoređeni sa ranijim rezultatima, kako bi se utvrdilo do kakvih je promena došlo kada je reč o statusu i efektima ovog predmeta. Preuzmite publikaciju i saznajte šta se to promenilo u odnosu na istraživanje iz 2009. godine i kakvo je stanje u nastavi građanskog vaspitanja 10 godina kasnije.