DEBATA U SMEDEREVU „ZAVRŠILI SMO ŠKOLU – ŠTA ĆEMO ZA POSAO?“

Fondacija Centar za demokratiju, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, organizuje debatu „Završili smo školu – šta ćemo za posao?“ (Šanse i izazovi za zapošljavanje mladih na tržištu rada u Srbiji).

Debata će biti održana u utorak, 25. aprila 2023. godine od 18 do 20 časova u prostoru Aktivističkog centra „GRAD“, Ul. Despota Đurđa 4 (Dvorište silosa), u Smederevu, u saradnji sa Udruženjem Pro.Tok21.

Uvodničari/ke: Ljubivoje Radonjić, Centar za istraživanje javnih politika; Ivan Savić, Opšte udruženje preduzetnika Smedereva; Maja Oklobdžija Slijepčević, psihološkinja PP službe srednje stručne škole u Smederevu; Milana Kukuriković, HR kompanije Meteh u Smederevu; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju; KOMS (tbc). Moderatorka: Nataša Rašković, Udruženje Pro.Tok21.

Veliki broj mladih u Srbiji nisu zaposleni, niti su u procesu obrazovanja, ni na obuci. Kada završe proces obrazovanja, mladi kod nas aktivno traže posao u proseku dve godine, dok taj proces tranzicije iz obrazovanja u svet rada u Evropskoj uniji traje između četiri i šest meseci. Početkom godine usvojena je Nacionalna strategija za mlade do 2030. godine, u toku je kreiranje Akcionog plana, ali i rad na novom Zakonu o mladima koji bi trebalo da bude osnov realizacije mera koje su definisane Strategijom.  Na debati će se razgovarati o tome kako sistemski unaprediti kvalitet života mladih ljudi u Srbiji? Da li za to imamo neophodnu zakonsku regulativu i adekvatne javne politike? Mogu li se uspešno uskladiti svet obrazovanja i tržište rada? Postoji li planski pristup kada su u pitanju nova zanimanja, veštačka inteligencija, zeleni poslovi, održiva privreda i poljoprivreda? Kako mladima omogućiti lakše osamostaljivanje, dostojanstven rad i život? Koliko nam mogu pomoći iskustva i mehanizmi EU, kao što je evropski program Garancije za mlade? Šta o svemu tome misle predstavnici mladih, poslodavaca, akademska zajednica, lokalna uprava i civilno društvo?

Debata se organizuje u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme.