Priručnik za dosezanje mladih iz marginalizovanih društvenih grupa

Naziv: Priručnik za dosezanje mladih iz marginalizovanih društvenih grupa

Godina izdanja: 2023.

Izdavač: Omladinski savez udruženja „OPENS“

Autor: Dajna Marinković

 

 

 

 

CZOR je ponosan na svoj Mobilni omladinski klub, koji iz godine u godinu aktivno radi na dosezanju mladih iz marginalizovanih društvenih grupa. Kako bi podržali i druge organizacije da sprovode aktivnosti dosezanja, kreirali sU jedan praktičan priručnik. Dosezanje je dobro poznata i ustaljena praksa u omladinskom radu. U onim situacijama kada u lokalnoj zajednici postoji nedostatak prostora za rad sa mladima ili prostor postoji ali se mladi ne osećaju prijatno da ga koriste ili nemaju naviku da pristupaju programima i uslugama koje se u njemu nude, organizacije mogu sprovodi ulični ili terenski omladinski rad.

Kreiranje priručnika se realizuje u saradnji sa Omladinskim savezom udruženja OPENS u okviru programa “Mladi u Centru održive zajednice“, a koji finansira Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade.


Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više