• Sve
  • Materijali po temama
  • Priručnici sa radionicama
  • Stručna literatura

Naziv: Priručnik za nastavu građanskog vaspitanja - Teaching FOR Democracy  Godina izdanja: 2023. Izdavač: Građanske inicijative  Autori: Tatjana Ilić, Zoran Ilić         Publikacija je nastala kao deo projekta Programa transformacione saradnje Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke “Teaching for Democracy” koji za cilj ima jačanje kapaciteta nastavnika/ca građanskog vaspitanja, sa posebnim fokusom...

Naziv: Priručnik za dosezanje mladih iz marginalizovanih društvenih grupa Godina izdanja: 2023. Izdavač: Omladinski savez udruženja "OPENS" Autor: Dajna Marinković         CZOR je ponosan na svoj Mobilni omladinski klub, koji iz godine u godinu aktivno radi na dosezanju mladih iz marginalizovanih društvenih grupa. Kako bi podržali i druge organizacije da...

Naziv: Referentni okvir nadležnosti za demokratsku kulturu  Godina izdanja: 2018. Izdavač: Council of Europe            Ovaj Priručnik je rezultat široko rasprostranjenih konsultacija i testiranja unutar državama članicama Saveta Evrope i šire. Izgrađen je na principima koji su zajednički našim demokratskim društvima. On određuje alate kojim bi kritičko razumevanje stekli učenici...

Naziv: Psihološke krizne intervencije u obrazovno - vaspitnim ustanovama  Autorke: Prof. dr Jelena Vlajković i Mr Ana Vlajković Godina izdanja: 2014.  Izdavač: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) der Bundesrepublik...

Naziv: Priručnik za mlade o rodno zasnovanom i partnerskom nasilju Autorke: Ivana Markulić i Majida Lubura Ćosić Godina izdanja: 2022. Izdavač: Krovna organizacija mladih Srbije         Ovaj priručnik je namenjen svim mladima koji žele da nauče kako da prepoznaju rodno zasnovano nasilje, odnosno nasilje u partner- skim odnosima mladih, ali i daje...

  Naziv: Pojmovnik rodno zasnovanog nasilja posredstvom tehnologije  Autori: Hristina Cvetinčanin Knežević Godina izdanja: 2022.         Rodno zasnovano nasilje počinjeno posredstvom tehnologije (engl. technology-facilitated gender-based violence, skr. TFGBV) pojava je relativno novijeg datuma, koja je pre trideset godina bila gotovo nezamisliva. Kako su informaciono-komunikacione tehnologije postajale sve zastupljenije u našim svakodnevnim životima,...

Naziv: Mentorstvo - vodič za nastavnike u školama Izdavač: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) Godina izdanja: 2022.     Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja objavio je novi priručnik por nazivom "Mentorstvo – Vodič za nastavnike u školama" Prve godine rada u školi za nastavnike pripravnike, kao i za...

Platforma Podcast.rs predsatvlja jedno mesto na kom možete naći veliki broj epizoda različitih autora, na teme koje vas zanimaju. Neke od ponuđenih tema su: ekologija, mladi, svet, vesti, zdravlje. Slušajte na linku: https://podcast.rs/ Udruženje Podkast Podrška je osnovano 2019. godine u cilju promocije, razvoja i unapređenja podkast zajednice...

    Naziv: Ne govoru mržnje Izdavač: CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine Godina: 2020       Kancelarija za mlade Grada Beograda, u saradnji sa CEPORA – Centrom za pozitivan razvoj dece i omladine organizuje vršnjačke edukacije u Beogradu, za preventivno-edukativne kampanje. Ne govoru mržnje – je kampanja koja se...

Naziv: Tagged Priredile: Dr Ljiljana Bogavac i Dušica Popović Izdavač: Incest Trauma Centar- Beograd Godina: 2013 Ovaj priručnik namenjen je deci, adolescenkinjama i adolescentima, roditeljima i svim odraslim osobama koje brinu o deci i koje su posvećene da zasluže poverenje deteta, kao i zaposlenima u obrazovnju. Tiče se bezbednosti...

Tema bezbednosti mladih na je izuzetno aktuelna, složena i zahtevna oblast. Ove činjenice predstavljaju osnovu za nastanak Safebook priručnika, koji je napravio Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM 018) iz Niša. Prepoznajući potrebu za razvojem metoda omladinskog rada u oblasti bezbednosti mladih, članovi KOM018 uvideli su koliko je značajno...

Predstavljamo vam još jednu epizodu serijala Nacionalne asocijacije nastavnika/ca građanskog vaspitanja "Aktivisti o aktivizmu". Aktivistkinja iz Centra za razvoj kulture dečijih prava, Aleksandra Stamenković, u novoj epizodi je rekla da "Privatni, personalni aktivizam podrazumeva da svakodnevno, u svakom trenutku živimo svoju autentičnost, svoje vrednosti, svoje razlike....

"Proleće je donelo novi elan da menjamo svoju ulicu,okolinu i zajednicu" kažu iz Nacionalne asocijacije nastavnika/ca Građanskog vaspitanja i saradnika/ca, koji će sa vama narednih dana deliti epizode njihovog serijala "Aktivisti o aktivizmu". U prvoj epizodi sagovornici su Dušan i Dušan, svima poznatiji kao "Marka Žvaka"...

Beogradski centar za ljudska prava vam predstavlja svoju novu brošuru! Kako su nastala ljudska prava? Šta je vladavina prava? Koja je razlika između govora mržnje i diskriminacije? Šta je referendum, a šta narodna inicijativa? Kako funkcionišu izbori i zašto je tvoj glas važan? Odgovore na ova, ali...

Materijal koji možete preuzeti ovde i slobodno korsititi na času obrađuje temu rodnih uloga, ženskih prava i diskriminacije. Ovu prezentaciju možete korsititi na časovima građanskog vaspitanja pri obradi teme ženski tj. ljudskih prava kako biste đacima svih uzrasta bliže pojasnili osnovne pojmove i podstakli diskusiju i...

  Naziv: Rodna ravnopravnost Autorke: Radmila Gošović, Marina Bogdanović, Ivana Vitas Izdavač: Grupa MOST Godina: 2011 Opis iz uvoda: Ovaj priručnik je deo projekta Rodna ravnopravnost u školi Grupe MOST koji podržava Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije, Uprava za rodnu ravnopravnost i predstavlja još jedan prilog naporima da se...

Materijali i resursi na platformi Zavoda prevashodno su namenjeni nastavicima Građanskog vaspitanja u srednjoj školi i to kao vid pomoći pri realizaciji programa za treći i četvrti razred gimnazije. Međutim, po svom sadržaju, resursi i materijali mogu biti interesantna i od koristi svim nastavnicima Građanskog...

      Vebciklopedija - katalog veb alata Nakon revizije starog kataloga koja je završena u junu 2015. godine, u katalogu ima oko 550 prikaza veb-alata. Urednici redovno ažuriraju katalog i dopunjavaju prikazima novih veb-alata primenjivih u obrazovanju. Kataloški opisi sa prikazom, namenom i primerima nisu jedina aktivnost uredništva Vebcikopedije....

Predstavljamo vam EduMikser! EduMikser za nastavnike je digitalni vodič koji će vam pomoći da onlajn nastavu koju sprovodite učinite zanimljivijom i interaktivnijom kako za vaše učenike tako i za vas! Besplatno pristupite sajtu edukacija.virtuelnopostajestvarnost.org i uključite se u proces unapređenja onlajn nastave u Srbiji! Projekat EduMikser podržan je...

Udruženje „INFO-NB” i portal WEBINFO pripremili su serijal od 5 epizoda, audio - video stripova, koji se na informativan i konkretan način bave uticajem interneta i društvenih mreža na decu. Ovaj sadržaj su izradili upravo zbog toga što mladi i deca znatno češće koriste digitalne, nego...

  Naziv: Priručnik za upravljanje alatima za onlajn učenje Izdavač: Centar za pozitivan razvoj dece i omladine (CEPORA) Godina: 2021.       U ovoj publikaciji možete pronaći alate za koje je procenjeno da bi mogli imati koristi za nastavnike u organizaciji nastavnog procesa ali i njihove sopstvene edukacije, imaju široku korisničku...

Naziv: Priručnik za nastavnike „Naši učenici u svetu kritičkog mišljenja i medijske pismenosti“ Izdavači: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Godina: 2021. Pruručnik nudi osnove kritičkog mišljenja i medijske pismenosti i primere vežbanja i zadataka koji vode ka razvijanju kompetencija učenika,...

Naziv: Promocija i uvažavanje različitosti i ravnopravnosti u školskom okruženju u cilju prevencije govora mržnje i diskriminacije kod mladih Autor: Branislava Popović-Ćitić, Lidija Bukvić Branković, Marina Kovačević-Lepojević, Ana Paraušić, Marija Stojanović, Milica Kovačević Godina: 2021. Publikacija je namenjena nastavnicima i nastavnicama, stručnom osoblju škole, direktorima i direktorkama, kao...

Naziv: Prevencija i odgovor na digitalno (seksualno i rodno zasnovano) nasilje Izdavači: Autonomni ženski centar, Beograd Autorski tim: Eva Horvath, Lilla Kallos, Rachel Andras, Eulalia Pedrola Vives, Tanja lgnjatović, Marina lies, Sonja Cesar, Natasa Bijelić Godina: 2021. Ovaj priručnik ima za cilj do unapredi informisanost o digitalnom seksualnom i...

Naziv: Smernice za nastavnike: Kako prepoznati i suzbiti dezinformacije Autor i zdavač: Evropska komsije   Ovi materijali namenjeni su za upoznavanje mladih s pojavom dezinformacija. U njima se objašnjava zašto su dezinformacije tako opasne i kako se učenici mogu bolje informirati da bi se od njih zaštitili, a...

Naziv: Medijska pismenost u školskoj klupi: Vodič za nastavnike Autorke: Valentina Sigeti, Darija Stjepić, Milica Janjatović Jovanović, prof. dr Dubravka Valić Nedeljković Izdavač: Novosadska novinarska škola Godina: 2021. Publikacija je namenjena učiteljima, bibliotekarima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama koji su zainteresovani za upotrebu medijske produkcije u nastavi...

Naziv: Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu Izdavači: USAID, NALED, Connecting i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Autorski tim: Milan Petrović, Deniz Hoti, Olivera Todorović [button size='' style='' text='Preuzmi priručnik' icon='fa-download' icon_color='#ED1C24' link='https://jpd.rs/images/preuzmite/Prirucnik_za_nastavu.pdf' target='_self' color='' hover_color='' border_color='#A8A8A8' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']  ...

Tim Građanskih inicijativa uspešno je realizovao prvu onlajn obuku iz oblasti medijske pismenosti.  Cilj obuke je da učesnici savladaju veštine medijske i informacione pismenosti. Fokus je na prepoznavanju medijskih manipulacija, razlikovanju dezinformacija od činjenica i odgovornom deljenju sadržaja. Obuka nije osmišljena sa ciljem da podučava građane...

Naziv: Priručnik za nastavnike građanskog vaspitanja u gimnaziji Izdavači: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju Autorski tim: Kosana Beker, mr Dejan Bošković, Eleonora Vlahović (urednik), dr Tanja Ignjatović, mr Marina Ileš, Ljiljana Jović, Tijana Jokić, Aleksandar Marinković, Mirko Marković, dr...

Beograd, 23. novembar 2020. godine - Predstavljamo vam Priručnik za nastavnike građanskog vaspitanja: Građanska učionica - učimo o ljudskim pravima, slobodi izražavanja i vladavini prava. Ovim priručnikom nastojimo da nastavnike i nastavnice građanskog vaspitanja u srednjim školama podržimo u osmišljavanju, kreiranju i savladavanju koncepata nastave zasnovane...

Bilo je to prvog dana petog razreda, a Mija je bila uzbuđena kad je videla da se njeno ime nalazi na spisku za isti razred u kome su i njena tri najbolja prijatelja. Ova godina će biti najbolja ikad! Spuštajući sjajni ranac, Mija je potražila svoje prijatelje....

Tamara Skroza, novinarka nedeljnika Vreme, je govorila o osnovnom ljudskom pravu svakog demoratskog društva-slobodi izražavanja. „Za građane je sloboda izražavanja i mišljenja jedna od osnovnih sloboda, ako sebe smatraju građanima. Dakle, onaj ko nema potrebu da praktikuje slobodu izražavanja nije više ni građanin, on je podanik...

Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, govorio je o vladavini prava. O tome šta podrazumeva vladavina prava, kako je regulisana, zašto je za građane važno da poznaju ovu oblast i koji su to primeri zloupotrebe i kršenja, neke su od tema o kojima...

Pogledajte video koji su pripremili UNDP Srbija, BeFem feministički kulturni centar i Novinarke protiv nasilja prema ženama, o medijskom izveštavanju o nasilju prema ženama. Video prikazuje na koji način mediji u našoj zemlji najčešće izveštavaju o ovoj temi – neetički i senzacionalistički. Važno je da mladi...

Dr Nevena Vučković Šahović, profesorka međunarodnog javnog prava i prava deteta, govorila je na temu ljudskih prava i značaju zaštite ovih prava za svakog građanina, kao i o primerima kršenja i zloupotreba. „𝗝𝗮𝗸𝗼 𝗷𝗲 𝘃𝗮ž𝗻𝗼 𝗱𝗮 𝘀𝗲 𝗻𝗲 𝗼𝗯𝗮𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗼 𝘀𝘃𝗼𝗷𝗶𝗺 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗶𝗺𝗮 𝗼𝗻𝗼𝗴 𝘁𝗿𝗲𝗻𝘂𝘁𝗸𝗮 𝗸𝗮𝗱𝗮 𝘀𝘂...

Naslov: Prezentacija o građanskoj neposlušnosti   Prezentacija o pojmu građanske neposlušnosti, sa pitanjima na kraju. Možete je koristiti u radu sa učenicima.   [button size='' style='' text='Prezentacija' icon='' icon_color='#ED1C24' link='https://www.slideshare.net/kovlad/gradjanska-neposlusnost-27357483' target='_blank' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='#A8A8A8' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Naslov: Priručnik za obuku - Sloboda izražavanja i sloboda medija Izdavač: Savet Evrope Godina: 2017. Ovim priručnikom pružaju se informacije o međunarodnim izvorima, sistemima, standardima i pitanjima u vezi sa ljudskim pravima koji su značajni za rad ciljne struke;  Podsticanje razvoja veština i formulisanje i primena strategija koje su...

Naziv: Vodič za primjenu Člana 10 Evropske Konvencije o ljudskim pravima Autor: Monica Macovei Godina: 2004. „Sloboda izražavanja predstavlja jedan od osnovnih temelja demokratskog društva, jedan od osnovnih uslova za napredovanje društva i samo-ispunjenje svakog pojedinca." Ovi priručnici za ljudska prava zamišljeni su kao praktični vodiči o tome kako...

Naziv: Vodič za borbu protiv lažnih vesti Autori: Stefan Janjić i Marina Grnja Klaić Izdavač: Novosadska novinarska škola, 2018 Kritički pristup određenoj informaciji je jedan od osnovnih postulata medijske pismenosti i iz tog razloga vam predstavljamo Vodič za borbu protiv lažnih vesti, koji vam daje različite savete u...

Još 2002. godine na Svetskoj konferenciji o održivom razvoju u Johanesburgu istaknuta je potreba da se održivi razvoj integriše u obrazovne sisteme na svim nivoima. Obrazovanje o održivom razvoju trebalo bi da bude interdisciplinarna oblast. To je izuzetno važno u kontekstu boljeg razumevanja sveta u kojem...

Naziv: Vodič za škole: Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju Vodič priredile: Jelena Vranješević, Borislava Maksimović, Biljana Lajović, Jasmina Nikolić, Marina Bunčić, Gordana Čukuranović, Mirjana Trkulja, Smiljana Grujić, Nevenka Kraguljac, Vesna Radulović, Zlatica Jović, Tim UNICEF-a i CIP — Centra za interaktivnu pedagogiju Izdavač: Ministarstvo prosvete, nauke i...

Naziv: Sajber buling Izvor: medijskapismenost.net O digtalnom nasilju, šta sve ono podrazumeva, kako se zaštiti, saveti za decu i roditelje.   [button size='' style='' text='Preuzmi publikaciju' icon='' icon_color='' link='https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2020/02/Sajber-buling.docx' target='_blank' color='' hover_color='' border_color='#A8A8A8' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Naziv: Moja prava Autor pesme: Nikola Čuturilo Izvor: UNICEF Dečja prava kroz pesmu i ilustracije. [button size='' style='' text='Preuzmi publikaciju' icon='fa-download' icon_color='' link='https://www.unicef.org/serbia/media/12461/file/Moja_prava.pdf' target='_blank' color='' hover_color='' border_color='#A8A8A8' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']  ...

Naziv: Heroina iz kara - Tanja Kalinić Izvor: BeFem YT kanal BeFem feministički kulturni centar u javnosti je prepoznat po feminističkom festivalu, a poslednjih nekoliko godina važan deo naših aktivnosti predstavlja feministički medijski program.  Jedna aktivnost u okviru medijskog programa je feministička medijska produkcija u okviru koje se...

Naziv: Etika u medijima: greške, samoregulacija i podizanje standarda Autori: Tamara Skrozza, Miloš Stojković, Dragica Popesku i drugi Izvor: ANEM Beograd, 2013 godina Teme publikacije su sudska praksa u medijskim sporovima – praksa Evropskog suda za ljudska prava i praksa domaćih sudova; medijski pluralizam; etika u medijima. [button size=''...

Naziv: KULTURA KOMUNIKACIJE MEĐU MLADIMA: Priručnik za vršnjačke edukatore Autor: CPZV tim Ovaj priručnik je nastao u okviru projekta "Kultura komunikacije među mladima" koji je Centar za proizvodnju znanja i veština CPZV realizovao uz podršku Uprave za kulturu Grada Novog Sada. Vođene iskustvom iz naših prethodnih projekata...

Naziv: Evropa u 12 lekcija Autor: Paskal Fonten Izdavač: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, 2011. Koja je svrha Evropske unije? Zašto i kako je osnovana? Kako funkcioniše? Šta je do sada postigla za svoje građane i koji novi izazovi danas stoje pred njom? Da li se u...

Naziv: Living Democracy Autor: Grupa autora Izdavač: Savet Evrope Serija Saveta Evrope sastoji se iz ukupno šest priručnika, koji se tiču razumevanja i učenja o demokratiji i ljudskim pravima. Priručnici sadrže konkretne nastavne metode i materijale za podučavanje učenika osnovne i srednje škole. Posetite sajt Living Democracy i preuzmite...

Naziv: Priručnik Prava deteta u obrazovnom sistemu Izdavač: Užički centar za prava deteta Priredile: Milena Golić Ružić, Jelena Žunić - Cicvarić, Marija Petrović Priručnik je namenjen za rad sa decom viših razreda osnovne škole.  O pravim deteta, Konvenciji, obavezama države, pravima deteta u obrazovnom sistemu, značaju participacije, diskriminaciji...

Naziv: Heroina iz kraja: Lana Nikolić Autorke: Jovana Netković i Milica Batričević YT kanal BeFem BeFem feministički kulturni centar je u okviru svog medijskog programa započeo ovde godine serijal kratkih filmova „Heroina iz kraja", koji se bavi ženama koje u svojim sredinama pokreću promene uprkos zatvorenosti mesta odakle dolaze...

Naslov: Priručnik „10 školskih časova da promenis svet!" Autor: Design for Change Srbija Priručnik „10 školskih časova da promenis svet!" za izradu društveno-angazovanih projekata kroz Design for Change metodologiju. Dragi učitelji i učiteljice! Ono što ćete pronaći u ovom priručniku je desetočašovni plan aktivnosti koji će vam služiti...

Naziv: Kako razvijati veštine upravljanja karijerom u srednjoj školi –predlozi radionica Autori: Tim autora Godina izdanja: 2017. Razmišljanje o nastavku obrazovanja i potencijalnoj karijeri kod mnogih učenika/ca počinje  na samom početku srednje škole. Važno je da nastavnici/ce i drugi zaposleni pruže interesovanje i podršku učenicima/ama u ovom procesu. Brošura...

Naziv: Mladi i zeleni Autori: Aleksa Petrović, Ana Ivanov, Ana Mako, Bogdan Panajotovski, Dunja Grubor, Jana Pažin, Jana Staniševski, Katarina Đorđević, Marko Bataković, Milana Veljko, Milena Jeremić, Milja Zdravković, Mirjana Jovanović, Predrag Momčilović, Teodora Janković Godina izdanja: 2018. Ova publikacija nastala je tokom projekata "Mladi i zeleni" posvećenom...

Naizv: Klimatske promene i upravljanje zaštićenim područjima Srbije Autori: Varvara Aleksić, dr Predrag Lazarević, dr Imre Krizmanić Godina izdanja: 2019. Ova publikacija je izrađena u cilju unapređenja otpornosti zaštićenih područja na klimatske promene putem definisanja osnovnih mera za prevenciju i ublažavanje posledica klimatskih promena na zaštićena područja i...

Učenje stvarno može da bude zanimljivo i zabavno. To dokazuje interkulturalni kviz Komšimetar, kroz koji ćete moći bolje da razumete kulturu i istoriju vaših komšija. Sva pitanja su u vezi sa manjinskim zajednicama u Srbiji, kako bi se podigla svest o bogatoj, kulturnoj i istorijskoj,...

Naziv: Priručnik za nastavu o otvorenim podacima Autor: Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu Preuzeto sa sajta EdTech Center Western Balkans Ovaj priručnik je napravljen za nastavnike srednjih škola u Republici Srbiji koji žele da osavremene svoju nastavu uvođenjem teme otvorenih podataka u nastavu. Nastavni materijali koje...

Naziv: Igre zagrevanja koje mogu koristiti nastavnici i vaspitači Pruzeto: malaskolabastaznanja.blogspot.com Igre zagrevanja se mogu koristiti u različitim situacijama: kada voditelj radionice (učitelj/nastavnik) želi da pojača povezanost i saradnju među decom ili jednostavno želi da decu razgali i razveseli. Ove igre se mogu koristiti na časovima razrednog...

Naziv: Godine uzleta: brošura za vaspitače Autor: UNICEF Godina: 2018. U brošuri se nalaze informacije o programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta". Nova programska koncepcija ističe integrisani pristup učenju kroz razvijanje tema/projekata sa decom: deca se podstiču na bavljenje određenim temama i projektima koji su njima smisleni...

Prema rezultatima nedavno sprovedenog međunarodnog istraživanja Deca Evrope na internetu (engl. EU Kids Online), 86% učenika iz Srbije, uzrasta od 9 do 17 godina, svakodnevno koristi internet (u uzrasnoj grupi od 15 do 17 godina, čak 98% učenika) (Kuzmanović, Pavlović, Popadić, & Milošević, 2019). Internet...

Naziv: Prepoznaj, promoviši i proširi – priče o uspešnim školama Urednici: Aleksandar Baucal, Dragica Pavlović Babić Izdavač: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Publikacija “Prepoznaj, promoviši i proširi – Priče o uspešnim školama” nastala je u okviru projekta “3P – Primeti, promoviši, proširi” koji je UNICEF realizovao...

Naziv: Participacija mladih - zašto je važno da učestvujem? YouTube kanal: KOMS mladi Video vam može koristiti kako biste učenicima/ama na jednostavan i prijemčiv način objasnili zašto je važno da mladi učestvuju u procesima donošenja odluka. Ravnopravno učešće mladih u odlučivanju oko stvari koje ih se tiču je...

Naziv: Priručnik za nastavnike - aktivnosti za podršku svim učenicima u školi i učionici Autori: Džudit Holenveger, Edina Krompak Izdavač: UNICEF Godina: 2018. U priručniku možete pronaći ideje i primere za rad i podršku svim učenicima/ama. Nastavnik/ca mora da obezbedi da svi učenici učestvuju u nastavi. Priručnik će vam...

Naziv: Program Ž: Priručnik za rad sa devojkama Autori: Instituto Promundo, Salud y Genero, ECOS, Instituto PAPAI i World Education Izdavač: Centar E8 Godina: 2016. Priručnik Ž koji za svoj osnovni cilj ima jačanje uticaja na podizanje svesti o važnosti rodne  ravnopravnosti, predstavlja sredstvo za pomoć prilikom edukovanja i...

Naziv: Nasilje u školama Srbije – Analiza stanja od 2006. do 2013. godine Autori: Dragan Popadić, Dijana Plut, Zoran Pavlović Izdavač: Institut za psihologiju, Beograd Suizdavač: UNICEF, Beograd Godina: 2014. Istraživanje na osnovu kog je nastala ova knjiga, sprovedeno je u sklopu programa Škola bez nasilja – ka sigurnom i...

Naziv: Znam, razmišljam, sudjelujem, Priručnik za nastavnike: Pomoć u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja (2. izdanje) Autori: Berto Šalaj, Maja Uzelac, Duška Gelb, Igor Đorđević, Aleksandra Šindler, Mislav Žitko, Lana Jurman, Ana Žnidarec Čučković, Iva Zenzerović Šloser Izdavač: Centar za mirovne studije/Mreža mladih Hrvatske Godina: 2014. Priručnik Znam, razmišljam,...

Naziv: Građanska čitanka Autori: Aleksandar Saša Zeković i Nikola Đurašković Izdavač: Građanska kuća (klub nevladinih organizacija grada Cetinja) Godina: 2005. Autori knjige Građanska čitanka njenu namenu vide u obliku korisne literature alternativnim programima obrazovanja,  nastavnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, ali i novinarima, članovima nevladinih organizacija i...

Naziv: Human Rights Explained In A Beautiful Two Minute Animation You tube kanal RightsInfo Sve što treba da znate o ljudskim pravima u dva minuta! Video možete iskoristiti na času. Video možete pogledati ovde.   ...

Naziv: History of Democracy in 4 minutes You tube kanal: Margreet de Heer O tome kako i gde se razvijala demokratija možete pogledati u ovom kratkom crtanom videu. Video možete pustiti na času učenicima i učenicama. Video možete pogledati ovde. ...

Naziv: Građanska participacija You tube kanal: gradjanske inicijative Šta znači građanska participacija i šta se sve pod tim pojmom podrazumeva. Video možete pustiti učenicima/ama na času kada budete pričali o participaciji. Video klip je snimljen u okviru Programa izgradnje kapaciteta koji sprovode Građanske inicijative, a podržava Američka agencija...

Naziv: Film u nastavi priručnik za studente - buduće nastavnike Izdavač: Fondacija Fond B92 ( u okviru programa Slobodna zona Junior) Beograd, 2017 Program Slobodna zona Junior je započet 2006. godine u Srbiji sa ciljem da se film uvede kao pomoćno sredstvo u nastavi u osnovnim i srednjim školama. Mada...

Naziv: Priručnik za interkulturalno učenje kroz dramu Izdavač: BAZAART Beograd, 2012. godine Sjajan priručnik koji sadrži vežbe kroz koje ćete proći kroz pojmove i teme poput kulture i identiteta, sličnosti i različitosti, konflikta, diskriminacije i ljudskih prava. Priručnik će vam pomoći da naučite kako da uvažavate i prihvatite...

Naziv: Abeceda medijske pismenosti You tube kanal NGO Futura Kako mediji predstavljaju značajan i ozbiljan faktor u oblikovanju stavova čitave javnosti, a poseban uticaj imaju na mlade ljude, koji uglavnom ne poseduju veštine prepoznavanja spina ili razlikovanja tačnog od netačnog, važno je da im obrazovanje o medijskoj pismenosti...

Naziv: Vodič - Osnove digitalne bezbednosti Urednici: Vladan Joler, Đorđe Krivokapić Share Foundation, Mart 2015 Preuzeto sa sajta medijskapismenost.net  Ekspanzija i velika dostupnost interneta, uz koju najčešće idu mladi korisnici koji ne znaju mnogo o bezbednosti na internetu, dovodi do čestih digitalnih  zloupotreba, a neretko i nasilja. Teme digitalne...

Naziv: Medijska pismenost, medijski sadržaji i medijski uticaji Autorka: Nada Zgrabljić Rotar Preuzeto sa sajta medijskapismenost.net  ČLANAK U KNJIZI 2005 Nada Zgrabljić Rotar (Ur.) Medijska pismenost i civilno društvo, Sarajevo: MediaCentar Šta je to medijska pismenost i koja su njena načela? Kakav i koliki uticaj vrše mediji u savremenom društvu i...

Naziv: Climate Change Explained You tube kanal The Daily Conversation Video na eksplicitniji način objašnjava kakve sve opasnosti nose klimatske pormene po našu planetu. Možete ga pustiti učenicima/ama starijih razreda na času kada se bude govorilo o temi klime/održivog razvoja i slično. Video možete pogledati ovde.    ...

Naziv: Razumevanje ljudskih prava - priručnik o obrazovanju za ljudska prava Izdavač: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore, Beogradski centar za ljudska prava Urednici originalnog izdanja: Wolfgang Benedek i Minna Nikolova Preuzeto iz uvoda: Priručnik čine tri velike celine: opšti uvod u osnove ljudskih...

Naziv: Zbirka radionica - Pokreni promjenu , 40 ideja za rad s djecom i mladima u području različitosti Izdavač: Forum za slobodu odgoja, Zagreb Autori: Ana Munivrana, Domagoj Morić, Eli Pijaca Plavšić, Mario Bajkuša, Milana Rastović,Vanja Kožić Radionice su vremenski osmišljene tako da traju oko 45 minuta, što...

Naziv: Priručnik za vršnjačke edukatore - Kultura komunikacije među mladima Autor: Centar za proizvodnju znanja i veština Godina: 2013. Priručnik se sastoji iz tri dela. Prvi deo se bavi radionicama uopšteno - šta su, koje vrste postoje i slično. Drugi deo sadrži program radionica o kulturi komunikacije među...

Naziv: Oh, Sheep! You tube kanal Filmbilder Video koji na zanimljiv način prikazuje posledice sukoba, podela, stereotipa. Možete ga koristiti na času da biste učenicima/ama slikovito približili ove teme. Video možete pogledati ovde.  ...

Naziv: Once upon a time, local democracy You tube kanal Council of Europe Zanimljiv i duhovit video o pećinskim ljudima i nastanku lokalne vlasti. Možete ga pustiti učenicima/ama na časovima o lokalnoj zajednici. Video možete pogledati ovde....

Naziv: Demokratija - kratak uvod You tube kanal MinuteVideos Kratak video na engleskom o osnovnim pojmovima demokratije. Može vam poslužiti na času. Video možete pogledati ovde.  ...

Naziv: Omladinski aktivizam You tube kanal OCD Clipping Zašto je omladinski aktivizam važan i zbog čega bi mladi ljudi trebalo da se uključe i aktiviraju, pogledajte ovde. Video možete pustiti učenicima/ama na času kada bude bilo reči o građanskom aktivizmu ili civilnom sektoru. Video možete pogledati ovde....

Proizvodnja: United for Human Rights/Youth for Human Rights International Obrada i adaptacija za prostor bivše Jugoslavije: Banjalučki centar za ljudska prava Prevod: Nataša Lemajić You tube kanal: Banjalučki centar za ljudska prava Video na zanimljiv način prikazuje istorijat ljudskih prava i objašnjava njihov značaj. Možete ga pustiti učenicima/ama...

Preuzeto sa you tube kanala josepicardo Kratak video koji na jednostavan i lako razumljiv način objašnjava zbog čega je važno da se obrazovanje menja i modernizuje. Nastavnici i nastavnice bi trebalo da budu predvodnici u tom procesu. Video možete pustiti učenicima/ama kao dodatak na času. Pogledajte video...

Naziv: Škola koja razvija kreativnost Autor: Bognar, B. Godina: 2010. Kakve su to kreativne škole i o značaju kreativnosti u savremenom društvu i ulozi nastavnika/ca u promovisanju kreativnog izražavanja dece, pročitajte u ovom dokumentu. [button size='' style='' text='Preuzmi publikaciju' icon='fa-download' icon_color='#ED1C24' link='https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2019/09/Skola_koja_razvija_kreativnost.pdf' target='_blank' color='' hover_color='' border_color='#A8A8A8' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color=''...

Naziv: Niko ne sme da te povredi: Knjiga za decu i mlade Izdavač: Centar za prava deteta Urednica svih izdanja: Milena Golić Ružić Godina: 2015. Knjiga je namenjena deci i mladima, kako bi razumeli šta je zlostavljanje i zanemarivanje i od koga mogu da zatraže pomoć ako se to...

Naziv: Priručnik sa radionicama za građansko vaspitanje u srednjim školama Izdavač: Građanske inicijative Ovaj priručnik je jedan od rezultata rada u toku Specijalističkog programa za nastavnike/ce Građanskog vaspitanja u srednjoj školi. Ideja o organizovanju Specijalističkog programa za nastavnike/ ce Građanskog vaspitanja nastala je kao rezultat iskustva koje...

Naziv: RADIONICA - Javni medijski servisi i komercijalne TV stanice Preuzeto sa sajta: medijskapismenost.net  Radionica predmeta građansko vaspitanje u beogradskoj Drugoj ekonomskoj školi Planirani ciljevi časa: Upoznati učenike sa pojavom i odlikama javnog i komercijalnog servisa. Unaprediti znanja učenika o razlikovanju značaja i funkcija javnog servisa u odnosu na...

Naziv: Šta će ti ovaj priručnik o učeničkom parlamentu, kad ionako znaš sve o svemu Autor teksta: Relja Dereta Izdavač: Građanske inicijative Kako da motivišeš ostale učenike da se uključe u parlament, šta da radiš sa nesaradljivom direktorkom, da li da organizuješ akciju ovako ili onako? Priručnik je...

Naziv: Stereotipi u medijima i medijsko opismenjavanje mladih Autorke: Ivana Đerić i Rajka Studen Institut za pedagoška istraživanja, Beograd Medijska pismenost trebalo bi da bude sastavni deo obaveznog obrazovanja. Mediji imaju ogroman uticaj na mlade ljude i formiranje njihovih stavova, te im treba pristupiti sa oprezom i znanjem....

Naziv: Elektronsko nasilje Autorke: Stanislava Vučković, Martina Tomić Latinac, Jelena Zejeganović Izdavač: UNICEF Dokument je nastao u okviru UNICEF programa „Škola bez nasilja" Brošura sadrži informacije o tome šta je elektronsko nasilje, kakve su razlike između vršačkog i elektronskog nasilja, vaspitnoj ulozi škole u tom smislu, kao i savete...

Naziv: Rečnik rodne ravnopravnosti Autorke: Vesna Jarić i Nadežda Jarović Uredila: Vesna Jarić Godina: 2010 Preuzeto sa sajta www.medijskapismenost.net Rodna ravnopravnost je izuzetno važna tema o kojoj se ne priča dovoljno. Devojčice i devojke moraju se osnaživati kroz obrazovanje, koje treba da promoviše rodnu ravnopravnost. Da je ova tema od...

Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više