Istraživanje o nivou svesti o potencijalnim internet rizicima i zloupotrebama među roditeljima dece uzrasta 8-17 godina

Naziv: Istraživanje o nivou svesti o potencijalnim internet rizicima i zloupotrebama među roditeljima dece uzrasta 8 do 17 godina

Autori: Istraživanje za UNICEF odradio Ipsos

Izdavač: UNICEF

Godina: 2016.

Osnovni cilj sprovedenog istraživanja bio je da se stvori slika o trenutnom stanju svesti roditelja o rizicima i potencijalnim opasnostima kojima se izlažu maloletnici. Istraživanje je sprovedeno među roditeljima dece uzrasta od 8 do 17 godina, a prikupljanje podataka obavljeno je u februaru 2016. godine.

Kako su internet platforme postale dostupne na mobilnim uređajima, a plasirani sadržaj ređe kontrolisan, roditeljima je sve teže da nadziru aktivnosti njihove dece. Značaj ovog istraživanja leži u pružanju uvida u tok svesti roditelja i postojanja prostora za unapređivanje metoda omogućavanja bezbednog korišćenja interneta, kao i prostora za interaktivno angažovanje roditelja u razvoju dece.