Naziv: Priručnik za nastavu o otvorenim podacima Autor: Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu Preuzeto sa sajta EdTech Center Western Balkans Ovaj priručnik je napravljen za nastavnike srednjih škola u Republici Srbiji koji žele da osavremene svoju nastavu uvođenjem teme otvorenih podataka u nastavu. Nastavni materijali koje...

Naziv: Godine uzleta: brošura za vaspitače Autor: UNICEF Godina: 2018. U brošuri se nalaze informacije o programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta". Nova programska koncepcija ističe integrisani pristup učenju kroz razvijanje tema/projekata sa decom: deca se podstiču na bavljenje određenim temama i projektima koji su njima smisleni...

Naziv: Deca i internet – pametno od početka Izdavači: Telenor, Užički centar za prava deteta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF Preuzeto sa sajta: UNICEF Srbija  Deca i mladi većinu slobodnog vremena provode na internetu. Digitalna pismenost, poznavanje različitih mogućnosti kao i potencijalnih opasnosti koje internet nosi,...