Godine uzleta: brošura za vaspitače

Naziv: Godine uzleta: brošura za vaspitače

Autor: UNICEF

Godina: 2018.

U brošuri se nalaze informacije o programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta”. Nova programska koncepcija ističe integrisani pristup učenju kroz razvijanje tema/projekata sa decom: deca se podstiču na bavljenje određenim temama i projektima koji su njima smisleni i izazovni za istraživanje.
Odrasli deci ne nude gotova rešenja, već postaju partneri u igri koji zajedno sa decom istražuju i pomažu im da istraže svoje pretpostavke isprobavaju i dalje razvijaju svoje ideje.

 

Tags: