Priručnik za nastavu o otvorenim podacima

Naziv: Priručnik za nastavu o otvorenim podacima

Autor: Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu

Preuzeto sa sajta EdTech Center Western Balkans

Ovaj priručnik je napravljen za nastavnike srednjih škola u Republici Srbiji koji žele da osavremene svoju nastavu uvođenjem teme otvorenih podataka u nastavu. Nastavni materijali koje smo pripremili na ovu temu su širi od same teme, pa prezentuju i socijalne aspekte otvaranja podataka i informatičke
osnove o otvorenim podacima i njihovom korišćenju, te mogu biti od koristi nastavnicima informatičkih predmeta i nastavnicima onih društvenih predmeta koji se bave razvojem i uređenjem društva.
Priručnik se sastoji iz 3 dela: 1. Uvod u temu otvorenih podataka i prikaz rezultata projekta „Otvoreno
obrazovanje“ 2. Nastavni materijali o informatičkim i društvenim aspektima otvorenih podataka  3. Materijali za projektnu nastavu izrade infografika na osnovu otvorenih podataka.

Priručnik možete preuzeti ovde.