Video – Ljudska prava i građansko vaspitanje

Dr Nevena Vučković Šahović, profesorka međunarodnog javnog prava i prava deteta, govorila je na temu ljudskih prava i značaju zaštite ovih prava za svakog građanina, kao i o primerima kršenja i zloupotreba.

„𝗝𝗮𝗸𝗼 𝗷𝗲 𝘃𝗮ž𝗻𝗼 𝗱𝗮 𝘀𝗲 𝗻𝗲 𝗼𝗯𝗮𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗼 𝘀𝘃𝗼𝗷𝗶𝗺 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗶𝗺𝗮 𝗼𝗻𝗼𝗴 𝘁𝗿𝗲𝗻𝘂𝘁𝗸𝗮 𝗸𝗮𝗱𝗮 𝘀𝘂 𝗻𝗮𝗺 𝘂𝘀𝗸𝗿𝗮ć𝗲𝗻𝗮, 𝗶𝗹𝗶 𝗼𝗻𝗼𝗴 𝘁𝗿𝗲𝗻𝘂𝘁𝗸𝗮 𝗸𝗮𝗱𝗮 𝘀𝘂 𝗽𝗿𝗲𝗸𝗿š𝗲𝗻𝗮, 𝘃𝗲ć 𝗱𝗮 𝘀𝗲 𝗻𝗮 𝘃𝗿𝗲𝗺𝗲 𝘂𝗽𝗼𝘇𝗻𝗮𝗺𝗼 𝘀 𝗻𝗷𝗶𝗺𝗮, 𝗶 𝘇𝗮𝘁𝗼 𝗷𝗲 𝘂 𝘀𝘁𝘃𝗮𝗿𝗶 𝗼𝗯𝗮𝘃𝗲𝘇𝗮 𝘀𝘃𝗮𝗸𝗲 𝗱𝗿ž𝗮𝘃𝗲 𝗱𝗮 𝘂𝗽𝗼𝘇𝗻𝗮 𝘀𝘃𝗲 𝗴𝗿𝗮đ𝗮𝗻𝗲, 𝘂𝗸𝗹𝗷𝘂č𝘂𝗷𝘂ć𝗶 𝗶 𝗱𝗲𝗰𝘂 𝘂 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝘂 𝗼𝗯𝗿𝗮𝘇𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝗮, 𝘀𝗮 𝗻𝗷𝗶𝗵𝗼𝘃𝗶𝗺 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗶𝗺𝗮. 𝗗𝗲𝘁𝗶𝗻𝗷𝘀𝘁𝘃𝗼 𝗷𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗿𝗮𝘇𝘃𝗼𝗷𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱 ž𝗶𝘃𝗼𝘁𝗮 𝘂 𝗸𝗼𝗺𝗲 𝗻𝗮𝗷𝗯𝗼𝗹𝗷𝗲 𝘂č𝗶𝗺𝗼 𝗶 𝘁𝘂 𝘀𝘁𝗶č𝗲𝗺𝗼 𝘇𝗻𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗼 𝘀𝘃𝗲𝘁𝘂, 𝗽𝗿𝗲𝗱𝘀𝘁𝗮𝘃𝗲 𝗼 𝘀𝘃𝗼𝗷𝗼𝗷 𝗸𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗶, 𝗼 𝗸𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗸𝗼𝗷𝗲 𝘀𝘂 𝗿𝗮𝘇𝗹𝗶č𝗶𝘁𝗲 𝗼𝗱 𝘀𝗼𝗽𝘀𝘁𝘃𝗲𝗻𝗲 𝗶 𝘁𝗮𝗱𝗮 𝗷𝗲 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗶 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝗮𝘁 𝗱𝗮 𝘀𝗲 𝗿𝗮𝘇𝘃𝗶𝗷𝗲 𝘀𝘃𝗲𝘀𝘁 𝗼 𝗽𝗼š𝘁𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝘂 𝗿𝗮𝘇𝗹𝗶č𝗶𝘁𝗼𝘀𝘁𝗶, 𝘀𝘃𝗲𝘀𝘁 𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼𝗷𝗮𝗻𝗷𝘂 𝗿𝗮𝘇𝗹𝗶č𝗶𝘁𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗶 𝗼 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗻𝗼𝗺 𝗿𝗲š𝗮𝘃𝗮𝗻𝗷𝘂 𝗸𝗼𝗻𝗳𝗹𝗶𝗸𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗶 𝗻𝗮 𝗷𝗲𝗱𝗮𝗻 𝘁𝗼𝗹𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻 𝗶 𝗻𝗲𝗻𝗮𝘀𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗻𝗮č𝗶𝗻.”

Na nastavnicima je i uloga da dodatno osposobe učenike da razumeju i poznaju svoja ljudska prava, ali i da poštuju prava i različitosti drugih.👩‍🏫👨‍🏫

Ovaj video mogu koristiti nastavnici i nastavnice građanskog vaspitanja za pripremanje tema iz osnovne i srednje škole. Takođe može biti koristan i za istraživački rad učenika.

Pogledajte video ovdeFinansijski alati Resurs centra

Saznaj više