Materijal koji možete preuzeti ovde i slobodno korsititi na času obrađuje temu rodnih uloga, ženskih prava i diskriminacije. Ovu prezentaciju možete korsititi na časovima građanskog vaspitanja pri obradi teme ženski tj. ljudskih prava kako biste đacima svih uzrasta bliže pojasnili osnovne pojmove i podstakli diskusiju i...

Materijali i resursi na platformi Zavoda prevashodno su namenjeni nastavicima Građanskog vaspitanja u srednjoj školi i to kao vid pomoći pri realizaciji programa za treći i četvrti razred gimnazije. Međutim, po svom sadržaju, resursi i materijali mogu biti interesantna i od koristi svim nastavnicima Građanskog...

Naziv: Promocija i uvažavanje različitosti i ravnopravnosti u školskom okruženju u cilju prevencije govora mržnje i diskriminacije kod mladih Autor: Branislava Popović-Ćitić, Lidija Bukvić Branković, Marina Kovačević-Lepojević, Ana Paraušić, Marija Stojanović, Milica Kovačević Godina: 2021. Publikacija je namenjena nastavnicima i nastavnicama, stručnom osoblju škole, direktorima i direktorkama, kao...

Tamara Skroza, novinarka nedeljnika Vreme, je govorila o osnovnom ljudskom pravu svakog demoratskog društva-slobodi izražavanja. „Za građane je sloboda izražavanja i mišljenja jedna od osnovnih sloboda, ako sebe smatraju građanima. Dakle, onaj ko nema potrebu da praktikuje slobodu izražavanja nije više ni građanin, on je podanik...

Dr Nevena Vučković Šahović, profesorka međunarodnog javnog prava i prava deteta, govorila je na temu ljudskih prava i značaju zaštite ovih prava za svakog građanina, kao i o primerima kršenja i zloupotreba. „𝗝𝗮𝗸𝗼 𝗷𝗲 𝘃𝗮ž𝗻𝗼 𝗱𝗮 𝘀𝗲 𝗻𝗲 𝗼𝗯𝗮𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗼 𝘀𝘃𝗼𝗷𝗶𝗺 𝗽𝗿𝗮𝘃𝗶𝗺𝗮 𝗼𝗻𝗼𝗴 𝘁𝗿𝗲𝗻𝘂𝘁𝗸𝗮 𝗸𝗮𝗱𝗮 𝘀𝘂...

Naslov: Priručnik za obuku - Sloboda izražavanja i sloboda medija Izdavač: Savet Evrope Godina: 2017. Ovim priručnikom pružaju se informacije o međunarodnim izvorima, sistemima, standardima i pitanjima u vezi sa ljudskim pravima koji su značajni za rad ciljne struke;  Podsticanje razvoja veština i formulisanje i primena strategija koje su...

Naziv: Moja prava Autor pesme: Nikola Čuturilo Izvor: UNICEF Dečja prava kroz pesmu i ilustracije. [button size='' style='' text='Preuzmi publikaciju' icon='fa-download' icon_color='' link='https://www.unicef.org/serbia/media/12461/file/Moja_prava.pdf' target='_blank' color='' hover_color='' border_color='#A8A8A8' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']  ...

Naziv: Heroina iz kara - Tanja Kalinić Izvor: BeFem YT kanal BeFem feministički kulturni centar u javnosti je prepoznat po feminističkom festivalu, a poslednjih nekoliko godina važan deo naših aktivnosti predstavlja feministički medijski program.  Jedna aktivnost u okviru medijskog programa je feministička medijska produkcija u okviru koje se...

Učenje stvarno može da bude zanimljivo i zabavno. To dokazuje interkulturalni kviz Komšimetar, kroz koji ćete moći bolje da razumete kulturu i istoriju vaših komšija. Sva pitanja su u vezi sa manjinskim zajednicama u Srbiji, kako bi se podigla svest o bogatoj, kulturnoj i istorijskoj,...

Naziv: Human Rights Explained In A Beautiful Two Minute Animation You tube kanal RightsInfo Sve što treba da znate o ljudskim pravima u dva minuta! Video možete iskoristiti na času. Video možete pogledati ovde.   ...

Naziv: Priručnik za interkulturalno učenje kroz dramu Izdavač: BAZAART Beograd, 2012. godine Sjajan priručnik koji sadrži vežbe kroz koje ćete proći kroz pojmove i teme poput kulture i identiteta, sličnosti i različitosti, konflikta, diskriminacije i ljudskih prava. Priručnik će vam pomoći da naučite kako da uvažavate i prihvatite...

Naziv: Oh, Sheep! You tube kanal Filmbilder Video koji na zanimljiv način prikazuje posledice sukoba, podela, stereotipa. Možete ga koristiti na času da biste učenicima/ama slikovito približili ove teme. Video možete pogledati ovde.  ...

Proizvodnja: United for Human Rights/Youth for Human Rights International Obrada i adaptacija za prostor bivše Jugoslavije: Banjalučki centar za ljudska prava Prevod: Nataša Lemajić You tube kanal: Banjalučki centar za ljudska prava Video na zanimljiv način prikazuje istorijat ljudskih prava i objašnjava njihov značaj. Možete ga pustiti učenicima/ama...

Naziv: Niko ne sme da te povredi: Knjiga za decu i mlade Izdavač: Centar za prava deteta Urednica svih izdanja: Milena Golić Ružić Godina: 2015. Knjiga je namenjena deci i mladima, kako bi razumeli šta je zlostavljanje i zanemarivanje i od koga mogu da zatraže pomoć ako se to...

Naziv: Rečnik rodne ravnopravnosti Autorke: Vesna Jarić i Nadežda Jarović Uredila: Vesna Jarić Godina: 2010 Preuzeto sa sajta www.medijskapismenost.net Rodna ravnopravnost je izuzetno važna tema o kojoj se ne priča dovoljno. Devojčice i devojke moraju se osnaživati kroz obrazovanje, koje treba da promoviše rodnu ravnopravnost. Da je ova tema od...

Naziv: Naša prava – Nastavno sredstvo za obrazovanje o dečijim pravima za uzrast od 9 do 12 godina Autori: Blanka Jamnišek, Liana Kalčina, Andreja Barle Lakota, Zoran Pavlovič, Mitja Sardoč. Izdavač: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije (OSCE) Godina: Ljubljana, 2005. Ljudska i dečija prava su univerzalna. Države su obavezne...