Priručnik za interkulturalno učenje kroz dramu

Naziv: Priručnik za interkulturalno učenje kroz dramu

Izdavač: BAZAART

Beograd, 2012. godine

Sjajan priručnik koji sadrži vežbe kroz koje ćete proći kroz pojmove i teme poput kulture i identiteta, sličnosti i različitosti, konflikta, diskriminacije i ljudskih prava. Priručnik će vam pomoći da naučite kako da uvažavate i prihvatite različitosti.

 

Tags:


Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više