Video – Sloboda izražavanja i građansko vaspitanje

Tamara Skroza, novinarka nedeljnika Vreme, je govorila o osnovnom ljudskom pravu svakog demoratskog društva-slobodi izražavanja.

„Za građane je sloboda izražavanja i mišljenja jedna od osnovnih sloboda, ako sebe smatraju građanima. Dakle, onaj ko nema potrebu da praktikuje slobodu izražavanja nije više ni građanin, on je podanik ili podanica. Dakle, da bismo bili građani jednog društva, da bismo bili adekvatno informisani i da bismo normalno živeli u jednom društvu, mi naprosto moramo imati slobodu mišljenja, govora, izražavanja. Ukoliko toga nema, država ne može da se smatra demokratskom, a što se mene tiče , ne može se smatrati ni državom u pravom smislu te reči…”, navela je Tamara.

Ovaj video materijal može poslužiti nastavnicima građanskog vaspitanja, kako bi učenicima predstavili ovu temu. Ova tema je naročito važna za mlade, jer, iako je zaštićena mnogobrojnim konvencijama i zakonima, često dolazi do kršenja i ugrožavanje ove slobode, i zbog toga je neophodno da mladi znaju da imaju pravo da iznesu svoje mišljenje i prepoznaju kada je ovo pravo ugroženo.

 

Pogledajte video ovde.