Publikacija – Promocija i uvažavanje različitosti i ravnopravnosti u školskom okruženju u cilju prevencije govora mržnje i diskriminacije kod mladih

Naziv: Promocija i uvažavanje različitosti i ravnopravnosti u školskom okruženju u cilju prevencije govora mržnje i diskriminacije kod mladih

Autor: Branislava Popović-Ćitić, Lidija Bukvić Branković, Marina Kovačević-Lepojević, Ana Paraušić, Marija Stojanović, Milica Kovačević

Godina: 2021.

Publikacija je namenjena nastavnicima i nastavnicama, stručnom osoblju škole, direktorima i direktorkama, kao i drugim akterima koji kroz definisanje javnih politika oblikuju obrazovno-vaspitni sistem. Pored toga, ova publikacija može predstavljati značajan resurs za razumevanje kontekstualnog, relacionog i individualnog nivoa negovanja različitosti i rada na prevenciji govora mržnje i diskriminacije među mladima kroz akcije na sva tri nivoa „života“ škole.