Video o ljudskim pravima u dva minuta

Naziv: Human Rights Explained In A Beautiful Two Minute Animation

You tube kanal RightsInfo

Sve što treba da znate o ljudskim pravima u dva minuta! Video možete iskoristiti na času.

Video možete pogledati ovde. 

 Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više