Priručnik za obuku – Sloboda izražavanja i sloboda medija

Naslov: Priručnik za obuku – Sloboda izražavanja i sloboda medija

Izdavač: Savet Evrope

Godina: 2017.

Ovim priručnikom pružaju se informacije o međunarodnim izvorima, sistemima, standardima i pitanjima u vezi sa ljudskim pravima koji su značajni za rad ciljne struke;  Podsticanje razvoja veština i formulisanje i primena strategija
koje su neophodne za transformisanje tih informacija u praktično profesionalno ponašanje; – Senzibilizacija polaznika u pogledu njihove posebne uloge u zaštiti i promovisanju ljudskih prava i sopstvenog potencijala za
uticaj na ljudska prava u njihovom svakodnevnom radu; Razumevanje načela ljudskih prava, institucija, procesa i prakse, pitanja i metoda.

Ciljna grupa su pravnici, ali smo sigurni da možete pronaći korisne informacije i ako niste pravnik. Pogodan materijal za nastavnike.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više