Prezentacija za čas: Rodne uloge i ženska prava

Materijal koji možete preuzeti ovde i slobodno korsititi na času obrađuje temu rodnih uloga, ženskih prava i diskriminacije.

Ovu prezentaciju možete korsititi na časovima građanskog vaspitanja pri obradi teme ženski tj. ljudskih prava kako biste đacima svih uzrasta bliže pojasnili osnovne pojmove i podstakli diskusiju i razmišljanje.

Prezentacija je napravljena u sklopu pripreme za čas o rodnim ulogama koju možete preuzeti ovde.

Srećan rad!