Slikovnice protiv netrpeljivosti  – Polazne tačke za raspravu s mladima o reakcijama na netoleranciju

Naziv:  Slikovnice protiv netrpeljivosti  – Polazne tačke za raspravu s mladima o reakcijama na netoleranciju

Izdavač: Informativni centar za ljudska prava, Savet Evrope, Strazbur, Francuska

Autor: Mark Tejlor

Izdato: 2000. godine

Predviđeno za: osnovna škola

Korišćenje slikovnica u borbi protiv netolerancije zvuči kao čudna ideja. I jeste. Ova brošura je napravljena da bi pomogla nastavnicima, radnicima s omladinom i članovima nevladinih organizacija da koriste ovu čudnu ideju u praksi.

Simboli, slike, stripovi i animirani crteži čine veliki deo zabave i svetova mašte mladih ljudi. Od najranijih dana oni postaju sposobni da razumeju priče i prizore koje neki odrasli smatraju skoro nerazgovetnim. Neki od nas nastavljaju da čitaju slikovnice čitavog života.  Velika je stvar kod slikovnica – naročito onih koje imaju malo reči – što podstiču različito tumačenje. Na taj način predavač može da podstiče ljude da diskutuju, raspravljaju i rade s idejama.

Pokušajte i vi sa ovim nastavnim materijalom.

Tags: