Video o ljudskim pravima

Proizvodnja: United for Human Rights/Youth for Human Rights International

Obrada i adaptacija za prostor bivše Jugoslavije: Banjalučki centar za ljudska prava

Prevod: Nataša Lemajić

You tube kanal: Banjalučki centar za ljudska prava

Video na zanimljiv način prikazuje istorijat ljudskih prava i objašnjava njihov značaj. Možete ga pustiti učenicima/ama kada budete obrađivali oblast o ljudskim pravima.

Video možete pogledati ovde.

Tags: