Razumevanje ljudskih prava – priručnik o obrazovanju za ljudska prava

Naziv: Razumevanje ljudskih prava – priručnik o obrazovanju za ljudska prava

Izdavač: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore, Beogradski centar za ljudska prava

Urednici originalnog izdanja: Wolfgang Benedek i Minna Nikolova

Preuzeto iz uvoda: Priručnik čine tri velike celine: opšti uvod u osnove ljudskih prava, celina sa odabranim centralnim pitanjima u obliku modula, koja treba da pomogne u razumevanju funkcionisanja ljudskih prava u svakodnevnom životu, i treća celina, tzv. dodatni izvori, koja sadrži korisne informacije o relevantnim institucijama, uputstva za dalju literaturu i online izvore.  Priručnik je zamišljen kao otvoreno štivo. U njemu se namerno obrađuje samo odabrani broj ključnih pitanja. Želja nam je da vas podstaknemo da ga neprestano dopunjujete primerima, pričama, pitanjima i iskustvima iz
vašeg lokalnog okruženja.

Tags:


Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više