Priručnik za vršnjačke edukatore – Kultura komunikacije među mladima

Naziv: Priručnik za vršnjačke edukatore – Kultura komunikacije među mladima

Autor: Centar za proizvodnju znanja i veština

Godina: 2013.

Priručnik se sastoji iz tri dela. Prvi deo se bavi radionicama uopšteno – šta su, koje vrste postoje i slično. Drugi deo sadrži program radionica o kulturi komunikacije među mladima, dok treći deo pokriva temu kako raditi sa teškim grupama vršnjaka. Priručnik vam može pomoći u osmišljavanju radionica za čas. Srećno!