Priručnik Prava deteta u obrazovnom sistemu

Naziv: Priručnik Prava deteta u obrazovnom sistemu

Izdavač: Užički centar za prava deteta

Priredile: Milena Golić Ružić, Jelena Žunić – Cicvarić, Marija Petrović

Priručnik je namenjen za rad sa decom viših razreda osnovne škole.  O pravim deteta, Konvenciji, obavezama države, pravima deteta u obrazovnom sistemu, značaju participacije, diskriminaciji i nasilju možete pročitati u ovom priručniku, na čijem kraju se nalaze i korisne radionice za rad na času.

Tags:


Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više