Građanska čitanka

Naziv: Građanska čitanka

Autori: Aleksandar Saša Zeković i Nikola Đurašković

Izdavač: Građanska kuća (klub nevladinih organizacija grada Cetinja)

Godina: 2005.

Autori knjige Građanska čitanka njenu namenu vide u obliku korisne literature alternativnim programima obrazovanja,  nastavnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, ali i novinarima, članovima nevladinih organizacija i aktivistima političkih stranaka. Sadržaj pre svega služi kao pomoć javnim službenicima koji štite i služe građanima.

Knjiga obuhvata značajne pojmove i kategorije koje predstavljaju osnovni uslov za postojanje i funkcionisanje kvalitetno uređenog građanskog društva.

Pojmovnik koji nudi značajne termine omogućava lakše razumevanje pojmova i kategorija građanskog društva. Knjiga takođe nudi osnovne definicije demokratije kao i kompletnu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kroz čiju analizu je pruženo objašnjenje demokratije kao vladavine koja omogućava građansko društvo.

Kako su mediji neizostavan subjekat modernog života i prvi spoljni kontrolor vlasti, autori su pored građanskog obrazovanja uvrstili i masovne medije među sredstvima formiranja javnog mnjenja i masovne kulture.

 

Tags: