Naziv: Građanska čitanka Autori: Aleksandar Saša Zeković i Nikola Đurašković Izdavač: Građanska kuća (klub nevladinih organizacija grada Cetinja) Godina: 2005. Autori knjige Građanska čitanka njenu namenu vide u obliku korisne literature alternativnim programima obrazovanja,  nastavnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, ali i novinarima, članovima nevladinih organizacija i...