KULTURA KOMUNIKACIJE MEĐU MLADIMA: Priručnik za vršnjačke edukatore

Naziv: KULTURA KOMUNIKACIJE MEĐU MLADIMA: Priručnik za vršnjačke edukatore

Autor: CPZV tim

Ovaj priručnik je nastao u okviru projekta “Kultura komunikacije među mladima” koji je Centar za proizvodnju znanja i veština CPZV realizovao uz podršku Uprave za kulturu Grada Novog Sada. Vođene iskustvom iz naših prethodnih projekata shvatile smo da je komunikacija uopšte tema koja je
neiscrpna i uvek dobrodošla, bez obzira što se kroz različite predmete obrađuje u osnovnim i srednjim školama. Kao aktivistkinje, želimo da damo svoj doprinos unapređenju kulture komunikacije u našem okruženju. Kao stručnjakinje razumemo koliko je, u današnjem kontekstu, potrebno podržati
mlade ljude u razvijanju i učvršćivanju kompetencija koje su im neophodne za svakodnevni život.