Šta će ti ovaj priručnik o učeničkom parlamentu kad ionako znaš sve o svemu

Naziv: Šta će ti ovaj priručnik o učeničkom parlamentu, kad ionako znaš sve o svemu

Autor teksta: Relja Dereta

Izdavač: Građanske inicijative

Kako da motivišeš ostale učenike da se uključe u parlament, šta da radiš sa nesaradljivom direktorkom, da li da organizuješ akciju ovako ili onako? Priručnik je osmišljen tako da kroz konkretne primere i savete vežbaš i usvajaš sve ono što ti je potrebno za što uspešniji rad u parlamentu, a kakvim je tonom napisan možeš da pretpostaviš već na osnovu naslova. Čak i ako nisi u učeničku parlamentu, ili si možd student/kinja, volonter/kazaposlen/a u nekoj organizaciji i slično, svakako ćeš pronaći svašta nešto korisno u ovom priručniku.

Tags: