Materijali i resursi na platformi Zavoda prevashodno su namenjeni nastavicima Građanskog vaspitanja u srednjoj školi i to kao vid pomoći pri realizaciji programa za treći i četvrti razred gimnazije. Međutim, po svom sadržaju, resursi i materijali mogu biti interesantna i od koristi svim nastavnicima Građanskog...

Naslov: Prezentacija o građanskoj neposlušnosti   Prezentacija o pojmu građanske neposlušnosti, sa pitanjima na kraju. Možete je koristiti u radu sa učenicima.   [button size='' style='' text='Prezentacija' icon='' icon_color='#ED1C24' link='https://www.slideshare.net/kovlad/gradjanska-neposlusnost-27357483' target='_blank' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='#A8A8A8' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']...

Naziv: Heroina iz kraja: Lana Nikolić Autorke: Jovana Netković i Milica Batričević YT kanal BeFem BeFem feministički kulturni centar je u okviru svog medijskog programa započeo ovde godine serijal kratkih filmova „Heroina iz kraja", koji se bavi ženama koje u svojim sredinama pokreću promene uprkos zatvorenosti mesta odakle dolaze...

Naziv: Participacija mladih - zašto je važno da učestvujem? YouTube kanal: KOMS mladi Video vam može koristiti kako biste učenicima/ama na jednostavan i prijemčiv način objasnili zašto je važno da mladi učestvuju u procesima donošenja odluka. Ravnopravno učešće mladih u odlučivanju oko stvari koje ih se tiču je...

Naziv: Građanska participacija You tube kanal: gradjanske inicijative Šta znači građanska participacija i šta se sve pod tim pojmom podrazumeva. Video možete pustiti učenicima/ama na času kada budete pričali o participaciji. Video klip je snimljen u okviru Programa izgradnje kapaciteta koji sprovode Građanske inicijative, a podržava Američka agencija...

Naziv: Omladinski aktivizam You tube kanal OCD Clipping Zašto je omladinski aktivizam važan i zbog čega bi mladi ljudi trebalo da se uključe i aktiviraju, pogledajte ovde. Video možete pustiti učenicima/ama na času kada bude bilo reči o građanskom aktivizmu ili civilnom sektoru. Video možete pogledati ovde....

Naziv: Šta će ti ovaj priručnik o učeničkom parlamentu, kad ionako znaš sve o svemu Autor teksta: Relja Dereta Izdavač: Građanske inicijative Kako da motivišeš ostale učenike da se uključe u parlament, šta da radiš sa nesaradljivom direktorkom, da li da organizuješ akciju ovako ili onako? Priručnik je...

Radionica: Aktivizam/ volonterizam – Od ideje do realizacije Treneri/ice: Marija Bulat; Bojana Nedić; Nikola Dunjić; Ivan Živković. Godina: 2011. Ova radionica ima za cilj da približi mladima šta je to omladinski aktivizam, šta podrazumeva, čemu služi i koji su primeri i dobre prakse. Radionica približava osnovne pojmove mladima...