OK zona mladih – Omladinski klub

Naziv: OK zona mladih – Omladinski klub

Grupa „Hajde da…“ , Beograd i Olaf Palme International Center

Izdavač: „Grupa Hajde da…“, Beograd

Autor i urednik: Nenad Maletin

Beograd, 2001. godine

Mladi treba da znaju svoja prava i dostupne mehanizme kroz koje mogu da ih ostvare.

Priručnik o omladinskoj politici, omladinskom radu, umrežavanju, upravljanju volonterima i sličnim temama koje se tiču mladih i njihovog organizovanja.

Tags: