Video o građanskoj participaciji

Naziv: Građanska participacija

You tube kanal: gradjanske inicijative

Šta znači građanska participacija i šta se sve pod tim pojmom podrazumeva. Video možete pustiti učenicima/ama na času kada budete pričali o participaciji.

Video klip je snimljen u okviru Programa izgradnje kapaciteta koji sprovode Građanske inicijative, a podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u okviru projekta „Osnaženi mladi za pozitivne promene u južnoj Srbiji i Sandžaku“, kao i Ambasada Kraljevine Holandije.“

Video možete pogledati ovde.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više