Video- Vladavina prava i građansko vaspitanje

Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, govorio je o vladavini prava. O tome šta podrazumeva vladavina prava, kako je regulisana, zašto je za građane važno da poznaju ovu oblast i koji su to primeri zloupotrebe i kršenja, neke su od tema o kojima je pričao profesor Pavićević.

Profesor Pavićević je istakao da “zaštita vladavine prava, u nekom krajnjem aspektu, pada na građane onda kada vlast želi da prekorači ono što su njena  ovlašćenja i upotrebi moć na mnoge razlićite načine, koje u stvari smatramo neprimerenim i sa stanovišta prava i sa stanovišta doborobiti samih građana. Onga građani imaju neku obavezu da reaguju“.

Ovaj video mogu koristiti nastavnici i nastavnice građanskog vaspitanja za pripremanje tema iz osnovne i srednje škole. Takođe može biti koristan i za istraživački rad učenika.

Pogledajte video ovde.