Tekst o toleranciji: Nova učenica u razredu

Bilo je to prvog dana petog razreda, a Mija je bila uzbuđena kad je videla da se njeno ime nalazi
na spisku za isti razred u kome su i njena tri najbolja prijatelja. Ova godina će biti najbolja ikad!

Spuštajući sjajni ranac, Mija je potražila svoje prijatelje. Oni još nisu bili tamo, ali kad se
okrenula okolo da odluči gde želi da sedne, primetila je novu učenicu.

Iako je obično bila vrlo stidljiva, Mija je odlučila da priđe kod nove učenice i predstavi se.
Napokon je bila u petom razredu. Ona više nije malo dete!

„Hej, ja sam Mija. Kako se zoveš?” pitala je devojčicu.

Devojčica je podigla pogled sa onog što se činilo kao zaista težak matematički problem, njene
oči su samo na kratko pogledale Miju. Zatim je skrenula pogled.

Mija je stajala osećajući se neprijatno nekoliko sekundi pre nego što je pomislila da je devojčica
sigurno nije čula. Zašto bi je inače ignorisala?

„Hej, Da li si me čula? Kako se zoveš?” ponovila je. Ovog puta, devojčica je šapnula “Amena” onda je brzo ustala i otišla.

Valjda ne voli da sklapa nova prijateljstva, pomisliloa je Mija.

Nastavnik, gospodin Braun, prišao je Ameni i njih dvoje su počeli da razgovaraju. Tada su ušli
Mijini prijatelji i ona je zaboravila na događaj sa novom devojčicom.

Nekoliko nedelja kasnije, razred je naporno radio na problemima množenja. Borili su se…
Mija je slučajno pogleda Amenu – ona ​​je već bila završila! Kako?!

Gospodin Braun je rekao da svi mogu raditi zadatke zajedno u parovima. Mija je bila nervozna
jer je želela da pita Amenu da bude njen partner, ali Amena je sigurno znala šta radi!

“Zdravo, Amena” rekla je Mija kad je prišla njenom stolu. „Da li želiš da budeš moj partner?Deluješ veoma dobra u tome i ja bih mogla da dobijem malo pomći.” Sramežljivo se nasmešila.

U početku se Amena činila neodlučno, ali nakon nekog trenutka tiho je odgovorila: „u redu.“

Ubrzo je, uz Amininu pomoć, Mija počela da razume.

“Vau, ti si genije, Amena!” – uzbuđeno je rekla Mija dok su završavale.

„Ne, nisam genije“, nasmejala se Amena, „ali bila sam najbolja u svom prethodnom razredu …“
Iznenada se zaustavila,a osmeh se namrštio. Izgledala je kao da pokušava da ne plače.

Pre nego što je Mija mogla da pita šta nije u redu, gospodin Braun je objavio da je vreme za
ručak.

Mija je gledala beleške sa časa i čekala iza da bi razgovara sa njim.

“Gospodine Braun, mislim da nešto nije u redu sa Amenom. Veoma se uzrujala sada, ali ne znam
zašto.”

“Razgovaraću s njom, u redu?” rekao je gospodin Braun.

“OK” odgovori Mija.

Po povratak u učionicu nakon ručka, gospodin Braun je počeo da govori. “Pre nego što krenemo
na društvene studije, ispričaću vam priču, ali nije baš srećna. Molim vas slušajte mirno dok ne
završim, a zatim ću odgovoriti na vaša pitanja.”

Mija je pogledala svoje prijatelje i oni su izgledali zbunjeno, baš kao i ona.

“Zamislite da je naš grad postao toliko opasan da nije sigurno da se bilo gde ide.”
Sva deca u razredu su izgledala užasnuta.

“Nema više škole, nema više odmora, nema više treninga bejzbola u večernjim satima. Zamislite
da morate da napustite svoj dom i preselite se na novo mesto, gde ljudi govore drugim jezikom.”

Neka deca su se borila sa suzama. Drugi su gledali dole, u svoje cipele.

„Ovo je Amenina priča. Doselila se ovamo iz Sirije i dala mi je dozvolu da vam to kažem.”

Mija se osvrnula ka Ameni koja više nije izgledala uplakano. Umesto toga, ona je sedela pravo,
pogledala okolo učionicu, duboko udahnula i rekla: “U redu je. Ako imate pitanja, možete me
pitati.”

Soba je utihnula. Neka deca su i dalje gledala dole, nesigurna šta da rade.

Mija je podigla ruku, a Amena je klimnula glavom pozivajući je da postavi pitanje.

“Kako si postala matematički genije?”- pitala je sa osmehom.

Amena je uzvratila osmeh i rekla: “Dobar prijatelj mi je pomogao da radim na tome.”

Pitanja za diskusiju i rad na času:

  1. Pričitati još jednom od dela “Iako je obično bila vrlo stidljiva” do “Zašto bi je inače ignorisala?” A)Smisliti ovu frazu svojim rečima  “Iako je obično bila vrlo stidljiva…….” B)Kad se neko oseti neprijatno, onda je njemu nelagodno i nije siguran šta da uradi. Zašto se Mija osećala neprijatno nakon što se predstavila Ameni?
  2. Zašto je Amena pokušala da ne zaplače nakon što je Mija nazvala genijem?
  3. Zašto je Mijin nastavnik ispričao Ameninu priču razredu?

 

Izvor: https://www.tolerance.org/classroom-resources/texts/the-new-kid-in-class

Razred: 3-5.