Mladi i zeleni

Naziv: Mladi i zeleni

Autori: Aleksa Petrović, Ana Ivanov, Ana Mako, Bogdan Panajotovski, Dunja Grubor, Jana Pažin, Jana Staniševski, Katarina Đorđević, Marko Bataković, Milana Veljko, Milena Jeremić, Milja Zdravković, Mirjana Jovanović, Predrag Momčilović, Teodora Janković

Godina izdanja: 2018.

Ova publikacija nastala je tokom projekata „Mladi i zeleni“ posvećenom povećanju svesti mladih o značaju tema zaštite životne sredine kroz korišćenje onlajn medija i interneta kao kanala komunikacije, uz stvaranj preduslova za njihovo aktivno uključivanje u zaštitu životne sredine. Publikacija je nastala u sklopu projekta BOŠ-a Mladi i zeleni: podizanje svesti mladih o zaštiti životne sredine kroz inovativne medijske strategije. Realizaciju ovog projekta sufinansiralo je Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije te stavovi izneseni u tekstovima ne predstavljaju stavove Ministarstva.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više