Naziv: Mladi i zeleni Autori: Aleksa Petrović, Ana Ivanov, Ana Mako, Bogdan Panajotovski, Dunja Grubor, Jana Pažin, Jana Staniševski, Katarina Đorđević, Marko Bataković, Milana Veljko, Milena Jeremić, Milja Zdravković, Mirjana Jovanović, Predrag Momčilović, Teodora Janković Godina izdanja: 2018. Ova publikacija nastala je tokom projekata "Mladi i zeleni" posvećenom...

Naizv: Klimatske promene i upravljanje zaštićenim područjima Srbije Autori: Varvara Aleksić, dr Predrag Lazarević, dr Imre Krizmanić Godina izdanja: 2019. Ova publikacija je izrađena u cilju unapređenja otpornosti zaštićenih područja na klimatske promene putem definisanja osnovnih mera za prevenciju i ublažavanje posledica klimatskih promena na zaštićena područja i...