Video o novom podučavanju za novo vreme

Preuzeto sa you tube kanala josepicardo

Kratak video koji na jednostavan i lako razumljiv način objašnjava zbog čega je važno da se obrazovanje menja i modernizuje. Nastavnici i nastavnice bi trebalo da budu predvodnici u tom procesu. Video možete pustiti učenicima/ama kao dodatak na času.

Pogledajte video ovde.

 

Tags: