Priručnik za nastavnike – aktivnosti za podršku svim učenicima u školi i učionici

Naziv: Priručnik za nastavnike – aktivnosti za podršku svim učenicima u školi i učionici

Autori: Džudit Holenveger, Edina Krompak

Izdavač: UNICEF

Godina: 2018.

U priručniku možete pronaći ideje i primere za rad i podršku svim učenicima/ama. Nastavnik/ca mora da obezbedi da svi učenici učestvuju u nastavi. Priručnik će vam pomoći da primenite inkluzivnu praksu u učionici. Aktivnosti su koncipirane tako da će sigurno biti zanimljive učenicima/ama, a za svaku je navedeno šta vam je potrebno od sredstava, kao i zbog čega je ta aktivnost važna.

Tags: