Škola koja razvija kreativnost

Naziv: Škola koja razvija kreativnost

Autor: Bognar, B.

Godina: 2010.

Kakve su to kreativne škole i o značaju kreativnosti u savremenom društvu i ulozi nastavnika/ca u promovisanju kreativnog izražavanja dece, pročitajte u ovom dokumentu.

 

 Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više